Start

Ska anbudsgivare informera om att någon företrädare utreds för brott?

Vi arbetar med en upphandling gällande skolläkare och kommer ställa kravet om att anbudsgivare måste ha uppdaterade utdrag ur brottsregistret på sin personal, detta enligt gällande lag.

I tillägg till detta undrar vi om man på något sätt kan kräva att anbudsgivare informerar om de är under utredning för något brott? Till exempel vill vi undvika att anlita en person som utreds för sexuella övergrepp. Frågan är om det är rimligt att kräva detta av någon som ännu inte är dömd och hur man i så fall skulle kunna formulera ett krav om detta?

Mvh

Anders

Publicerad 10 december 2018

Hej Anders,

Hur ett visst krav bör formuleras beror på vad den upphandlande myndigheten vill uppnå med kravet. Naturligtvis ska kravet vara förenligt med de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Enligt lag ska anställda och andra som utför uppgifter inom skolverksamhet lämna registerutdrag. Krav på andra uppgifter, såsom uppgifter om pågående brottsutredningar, och dess förenlighet med de grundläggande principerna får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Det bör i sammanhanget noteras ett eventuellt krav på uppgifter om brott bör avse den personal som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet snarare än anbudsgivaren själv. Ett företag kan inte själv vara föremål för brottsundersökning, dömas till brott i straffrättslig mening eller begära ut brottsregisterutdrag för sina anställda. En begäran om registerutdrag kan vanligtvis enbart göras av den enskilde som registerutdraget avser. Ett krav på personalen bör hållas isär från uteslutningsgrunderna i LOU.

Om ett krav på information ställs i en upphandling bör det företrädesvis formuleras som ett särskilt villkor för fullgörande av kontrakt (särskilt kontraktsvillkor). Den upphandlande myndigheten bör även ha en klar bild av vad den avser att använda informationen till och vad som är tänkt att hända om en leverantör meddelar att en anställd är föremål för brottsutredning. Om tanken är att leverantören inte får använda personer som är föremål för brottsutredning vid utförande av uppdraget bör det tydligt framgå i upphandlingsdokumenten.

Läs mer
Läs gärna mer i inlägget Kan man ställa krav på att leverantören ska vara ostraffad för viss brottslighet? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning.

Gustav

10 december 2018 (Uppdaterat 16 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.