Start

Uteslutning vid upphandling av koncession under tröskelvärdet

Publicerad 14 december 2018
Hej!

Om vi upphandlar en koncession enligt 15 kap. LUK hur ska vi då förhålla oss till 11 kap. 1-2 §§. Har vi en skyldighet att utesluta anbudsgivaren utifrån den bestämmelsen? Om vi inte har en skyldighet kan vi då välja att ha med uteslutningsgrunden om vi anger det i upphandlingsunderlaget? Eller är det överhuvudtaget inte möjligt att utesluta en anbudsgivare med stöd av 11 kap. 1-2 §§ vid koncessionsupphandlingar under tröskelvärdet?

Vänliga hälsningar
P-A

P-A Larsson

Publicerad 14 december 2018

Hej,

En upphandlande myndighet eller enhet är inte skyldig att utesluta en anbudsgivare från en upphandling av en koncession under tröskelvärdet, eftersom det inte finns några bestämmelser om uteslutning av leverantörer på det icke direktivstyrda området vid upphandling av koncession enligt LUK (det vill säga vid upphandling under tröskelvärdet enligt 15 kap. LUK).

Även om 15 kap. LUK inte innehåller några uttryckliga bestämmelser om uteslutning av leverantörer ska det inte tolkas som att det inte är möjligt att utesluta leverantörer i en sådan upphandling. Tvärtom ser vi inga hinder mot att en upphandlande myndighet eller enhet tillämpar en eller flera uteslutningsgrunder som återfinns i 11 kap. LUK, men detta bör nog i sådana fall framgå av upphandlingsdokumenten i upphandlingen. Om det finns någon skyldighet att ange uteslutningsgrunder i en sådan upphandling för att kunna tillämpa dem är oklart.  En upphandlande myndighet eller enhet kan alltså välja att tillämpa uteslutningsgrunder om det är lämpligt och proportionerligt i den enskilda fallet. Notera att det inte finns några uttryckliga bestämmelser om detta, vilket innebär att andra uteslutningsgrunder än de som finns i 11 kap. LUK kan användas, förutsatt att de grundläggande principerna iakttas.

Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 750–751 - grunderna för uteslutning enligt 13 kap. i förhållande till det icke direktivstyrda området.

Med vänlig hälsning,

Gustav

19 december 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.