Start

Kan man begränsa antalet som går vidare till steg 2 i selektivt förfarande?

Myndigheten avser att upphandla tjänster genom ett selektivt förfarande. Avsikten är att bjuda in fem leverantörer vilka ska få möjlighet att lämna anbud.

1. Vilka regler gäller om myndigheten skulle få tio leverantörer som uppfyller kriterierna för att gå vidare till steg 2? Hur ska urvalet ske om myndigheten endast vill bjuda in fem av dessa?

2. Är myndigheten skyldig i steg 1, ansökningsinbjudan att publicera FFU och övriga dok. redan i denna fas?

Charlotta

Publicerad 16 januari 2019

Hej Charlotta,

1. Vid ett selektivt förfarande kan den upphandlande myndigheten välja att i upphandlingsdokumenten ange det högsta antalet anbudssökare som kommer att bjudas in för att lämna anbud. I upphandlingsdokumenten ska det framgå de kriterier och regler som den upphandlande myndigheten kommer att tillämpa vid valet av anbudssökande som ska få lämna anbud (begränsningskriterier). Begränsningskriterierna ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

Om det inte är möjligt att särskilja anbudssökandena åt kan anbudsansökningarna skiljas åt genom lottning.

Om det högsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in inte har angetts i upphandlingsdokumenten finns det inte någon övre gräns att förhålla sig till. I sådana fall ska den upphandlande myndigheten bjuda in alla anbudssökande som uppfyller de kriterier och regler som framgår av upphandlingsdokumenten.

2.
Frågan om all dokumentation måste vara med i steg 1 vid selektivt förfarande har besvarats i inlägget Måste all dokumentation vara med i steg 1 vid selektivt förfarande?.

Läs mer
Läs mer om lottning i inlägget Lottning, hur går man tillväga när det är lika mellan anbudsgivarna? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – rätten att begränsa antal anbudssökande som lämnar anbud vid selektivt förfarande
  • C-247/02  Sintesi punkt 37 – upphandlande organisationen kan jämföra olika anbud och välja det förmånligaste på grundval av objektiva kriterier
  • RÅ 2009 ref. 60 – upphandlande organisationen har rätt att använda lottning för att särskilja fall som i alla relevanta avseenden är lika
  • Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 7741-21 – lottning är tillåtet för att skilja likvärdiga anbudsansökningar åt i ett selektivt förfarande.
Med vänlig hälsning,

Klara

21 januari 2019 (Uppdaterat 18 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.