Start

Kan man begränsa antalet som går vidare till steg 2 i selektivt förfarande?

Myndigheten avser att upphandla tjänster genom ett selektivt förfarande. Avsikten är att bjuda in fem leverantörer vilka ska få möjlighet att lämna anbud.

1. Vilka regler gäller om myndigheten skulle få tio leverantörer som uppfyller kriterierna för att gå vidare till steg 2? Hur ska urvalet ske om myndigheten endast vill bjuda in fem av dessa?

2. Är myndigheten skyldig i steg 1, ansökningsinbjudan att publicera FFU och övriga dok. redan i denna fas?

Charlotta

Publicerad 16 januari 2019

Hej Charlotta,

1. Vid ett selektivt förfarande kan den upphandlande myndigheten välja att ange i upphandlingsdokumenten det högsta antalet anbudssökare som kommer att bjudas in. I upphandlingsdokumenten ska det även framgå de kriterier och regler som den upphandlande myndigheten kommer att tillämpa vid valet av anbudssökande som ska få lämna anbud. Om det vid urvalet inte är möjligt att välja det mest förmånliga anbudet på grundval av objektiva kriterier kan urvalet ske genom lottning. Lottning kan förekomma när urvalsreglerna inte räcker till eftersom metoden inte i sig anses gynna någon av anbudsgivarna på någon annans bekostnad.

Om det högsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in däremot inte har angetts i upphandlingsdokumenten finns det inte någon övre gräns att förhålla sig till. I sådana fall ska den upphandlande myndigheten bjuda in alla anbudssökande som uppfyller de kriterier och regler som framgår av upphandlingsdokumenten.

2.
Frågan om all dokumentation måste vara med i steg 1 vid selektivt förfarande har besvarats i inlägget Måste all dokumentation vara med i steg 1 vid selektivt förfarande?.

Källhänvisningar
4 kap. 6 § LOU, C-247/02 Sintesi punkt 37 och RÅ 2009 ref. 60.

Uppdaterad: den 10 juni 2019

Med vänlig hälsning,

Klara

21 januari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.