Start

Vad innebär ett beslut från rätten att upphandlingen ska göras om?

Om en upphandling överprövad och beslutet blir i förvaltningsrätten/kammarrätten att den måste göras om, klassas det då som en ny upphandling när den publiceras igen? Och får upphandlande myndighet då ändra i förutsättningarna, till exempel nytt sätt att utvärdera i förhållande mellan pris och kvalitet?

Christian

Publicerad 12 februari 2019

Hej Christian,

Om beslutet från rätten är att upphandlingen ska göras om så innebär det att den upphandlande myndigheten ska genomföra ett nytt upphandlingsförfarande. Det nya förfarandet är en fristående upphandling i förhållande till den avbrutna upphandlingen.

Det finns inga hinder mot att ändra upphandlingens omfattning eller utformning, tvärtom så är en förändring av upphandlingsdokumenten många gånger en förutsättning för att den upphandlande myndigheten ska kunna korrigera de brister som påtalats i domen.

Den upphandlande myndigheten får därmed fritt ändra upphandlingsdokumenten innan annonsering, till exempel ändra tilldelningskriterierna för att bättre identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Läs mer
Även om en domstol har beslutat att upphandlingen ska göras om så finns det som utgångspunkt ingen skyldighet att göra det om behovet inte längre finns. Läs mer om detta i inlägget Är man skyldig att göra om upphandling om domstolen har beslutat det? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
Asplund, Anders, (2012) Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 215.

Victoria

Upphandlingsjurist

14 februari 2019 (Uppdaterat 18 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.