Start

Ska renovering och ombyggnad av befintliga lokaler upphandlas?

Publicerad 19 februari 2019
Myndigheten har blivit föremål för ett omlokaliseringsbeslut där hela verksamheten ska flyttas till huvudorten. För att göra detta möjligt behöver befintliga lokaler renoveras och byggas omför att plats ska kunna beredas åt ytterligare medarbetare.

Vad säger LOU? Behöver myndigheten upphandla dessa tjänster (bygg, el, måleri etc.) eller kan hyresvärden anlita sina leverantörer? Kontraktsvärdet kommer att överstiga tröskelvärdet.

Lotta

Publicerad 19 februari 2019

Hej Lotta,

De åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt ska upphandlas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller dock en del undantag från upphandlingsplikten. Ett av dessa undantag är det så kallade hyresundantaget som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet.

Kortfattat kan sägas att undantaget omfattar de varor, tjänster och byggentreprenader som normalt sett ingår i hyresvärdens fastighetsförvaltning. Övriga anskaffningar omfattas som utgångspunkt av upphandlingsplikten. Notera att undantag från upphandlingsplikten ska tolkas restriktivt och att det är den upphandlande myndigheten som ska kunna visa att undantaget är tillämpligt.

I vårt inlägg När gäller hyresundantaget? i vår Frågeportal har vi förklarat mer utförligt vad som gäller.

Läs mer 
Läs gärna inläggen Ska kommunens hyresavtal med ombyggnad upphandlas? och Är hyresundantaget tillämpligt när leverantören först bygger lokalen som ska hyras ut? för mer information om när hyresundantaget kan vara tillämpligt.

Läs även Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) vägledning Gäller LOU vid hyra av lokal? som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika alternativa handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 3 kap. 19 § LOU – hyresundantaget.
Uppdaterad: den 27 november 2019 

Med vänlig hälsning,

Rasmus

20 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.