Start

Vad är OPS och OPP samt PPP?

  • OPS (Offentlig Privat Samverkan),
  • PPP (Public Private Partnership), och
  • OPP (Offentligt Privat Partnerskap)
Samtliga begrepp omfattar olika samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet. De gemensamma nämnarna för dessa typer av entreprenadformer är att riskerna fördelas på ett förutbestämt sätt och att den privata parten kan ansvara för till exempel projektering, byggnation, drift och underhåll.

OPS är inte undantagen upphandlingslagstiftningen utan ska som utgångspunkt upphandlas i enlighet med upphandlingslagarna. Drivkraften bakom upphandling av ett entreprenadprojekt såsom en OPS är vanligtvis att upphandlaren ser det som ett medel att åstadkomma högre effektivitet vid byggandet och driften av anläggningen.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.