Start

Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud vid upphandlingar under tröskelvärdet

Publicerad 26 februari 2019

Hur ska jag tolka LOU avseende tidsfrister för anbudsansökningar och anbud vid upphandlingar under tröskelvärdet? Vilka tidsfrister gäller vid en direktupphandling enligt 19 a kap. LOU?

Frågan är uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten den 1 februari 2022.

MVH
Annika


Annika

Publicerad 26 februari 2019

Hej Annika,

Tidsfrister vid upphandling enligt 19 kap. LOU
Vid upphandlingar under tröskelvärdet enligt 19 kap. LOU ska anbudssökande och anbudsgivare få en skälig tid att komma in med anbudsansökningar eller anbud. Tidsfristens längd ska bestämmas utifrån upphandlingens art, omfattning och komplexitet samt med beaktande av vilka resurser intresserade leverantörer har och kan förväntas lägga ned på att delta i upphandlingen.

Tidsfrister vid direktupphandling enligt 19 a kap. LOU
För direktupphandlingar finns det ingen explicit bestämmelse som reglerar tidsfristerna för anbudsansökande och anbudsgivare att skicka in anbudsansökningar eller anbud. Däremot gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna vilket bland annat innebär att tidsfristerna ska vara proportionerliga och att alla anbudsansökande respektive anbudsgivare ska ges lika möjligheter.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 11 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för anbudsansökningar och anbud vid upphandling under tröskelvärdena.
  • prop. 2021/22:5  s. 120 - tidsfristens längd måste bestämmas utifrån upphandlingens art, omfattning och komplexitet samt med beaktande av vilka resurser intresserade leverantörer har och kan förväntas lägga ned på att delta i upphandlingen.
  • 19 a kap. 8 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna gäller vid direktupphandlingar.  
Med vänlig hälsing,

Bel

Jurist

26 februari 2019 (Uppdaterat 08 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.