Start

Tidsfrist för anbud vid direktupphandling

Publicerad 26 februari 2019
Hej,

Tolkar jag rätt 19 kap. 15 § avseende tidsfrister för anbudssökningar och anbud:

Tiden får aldrig vara kortare än 10 dagar gäller bara för anbudssökningar ej anbud? För att komma in med anbud ska ges skälig tid och detta gäller även för direktupphandlingar?

MVH
Annika

Annika

Publicerad 26 februari 2019

Hej Annika,

Tidsfrister vid tvåstegsförfaranden enligt 19 kap. LOU
Ja, i ett urvalsförfarande eller vid inrättande av ett dynamiskt inköpssystem under tröskelvärdena får tiden för att komma in med anbudsansökningar aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad. I en direktupphandling däremot finns det ingen minimifrist att förhålla sig till.

Tidsfrist att inkomma med anbud vid direktupphandling
Ja, anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud i en direktupphandling.

Källhänvisningar
19 kap. 15 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för anbudsansökningar och anbud vid upphandling under tröskelvärdena.

Med vänlig hälsning,

Gustav

26 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.