Start

Kan man både lägga anbud som leverantör och vara underleverantör i samma upphandling?

Hej,

Jag arbetar för ett företag som förmedlar telekommunikationstjänster.

I den aktuella upphandling som har lagts ut kan vi endast svara på 1 av de totalt 3 delar som ramavtalet omfattar.

Jag tänker att det finns två alternativ; antingen svarar vi endast på den del vi kan leverera, eller att vi levererar som underleverantör. Är detta möjligt och hur går vi i sådant fall tillväga?

Malin

Publicerad 28 februari 2019

Hej Malin,

Väljer en leverantör att delta som underleverantör i en upphandling behöver det inte innebära att den automatiskt förlorar rätten att lämna in ett eget anbud i samma upphandling. Däremot finns det en möjlighet för den upphandlande organisationen att utesluta en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen. Den upphandlande myndigheten ska då ha tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått dessa överenskommelser med det syftet. Det finns dock inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en snedvridning av konkurrensen.

Finns det inget syfte att snedvrida konkurrensen genom att lämna anbud och samtidigt delta som underleverantör i andra delar av upphandlingen i det beskrivna scenariot finns inga upphandlingsrättsliga hinder mot ett sådant upplägg. Det kan dock uppstå vissa frågor av sekretesskaraktär.

Läs mer 
För mer information om vilka frågor av sekretesskaraktär som kan uppstå, se inlägget Får man begränsa leverantörers nyttjande av samma underleverantör?.

För att läsa mer om möjligheten att lämna eget anbud och samtidigt agera som underleverantör i en annan del av upphandlingen, se inlägget Åberopande av ett annat företags kapacitet som också in sin tur lämnat anbud.

Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § punkten 4 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uteslutning av en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen
  • prop. 2015/16:195 s. 1087 – det finns inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en snedvridning av konkurrensen.
Med vänlig hälsning,

Klara

01 mars 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.