Start

Får man begränsa leverantörers nyttjande av samma underleverantör?

Hej!

Jag har en fråga som handlar om UM möjlighet att begränsa rätten för sökanden (huvudleverantör) till en konkurrenspräglad dialog att använda samma underleverantör till styrkande av sökandens kapacitet.

Problematiken skulle uppstå i en eventuell dialog med samma underleverantör för flera sökanden. Hur ska sekretessen då bevaras och tas tillvara? Kan således UM kravställa i kvalificeringen och därmed i selekteringen i en konkurrenspräglad dialog att flera sökanden inte får åberopa samma underleverantör till styrkande av kapaciteten med äventyr av förkastning av samtliga sökandens ansökningar i sådant fall?

Likaså, är det förenligt med LOU att begränsa sökandens möjlighet att både vara sökanden (huvudleverantör) i en ansökan om att delta i upphandlingen och underleverantör till en annan huvudleverantör i en annan ansökan? Dvs. är det förenligt att begränsa möjligheten för sökanden till att enbart välja ett alternativ?

Tacksam för svar.

Hälsningar

Monica

Monica

Publicerad 14 september 2017

Hej Monica,

Som utgångspunkt har en leverantör en i princip obegränsad rätt att åberopa annans kapacitet för att visa att man har tillräckliga resurser och kapacitet att utföra det uppdrag som upphandlingen avser, det vill säga att denne uppfyller kvalificeringskraven. Vi ser således inte att det finns någon möjlighet att begränsa möjligheten att åberopa annans kapacitet på det sättet du beskriver.

Vad gäller frågan om sekretess gäller absolut sekretess vid upphandling och omfattar ”uppgift som rör anbud”. Detta innebär att sekretessen även omfattar antalet inkomna anbud och anbudsgivarnas identitet. Sekretessen omfattar även information som bedöms som harmlös. Sekretessen syftar till att skydda den upphandlande myndigheten. Det finns dock inte något som hindrar att en anbudssökande eller dess underleverantörer själva tar kontakt med varandra och delar information sinsemellan.

Man skulle i detta sammanhang kunna fråga sig om underleverantörerna i praktiken verkligen kommer att föra någon dialog med den upphandlande myndigheten på det vis du beskriver, eftersom konkurrenspräglad dialog i regel sker mellan den upphandlande myndigheten och anbudssökanden.

Hur de ovan nämnda reglerna om att åberopande av annans kapacitet respektive sekretess förhåller sig till varandra är inte reglerat i lag. Vi känner inte till om frågan har blivit prövad i domstol. Det finns därför inget klart svar på din fråga. Hur den upphandlande myndigheten väljer att kravställa är i princip upp till myndigheten, givetvis förutsatt att denne iakttar de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Läs mer
Läs även inlägget Kan myndigheten begränsa leverantörens möjlighet att åberopa annans kapacitet? i vår Frågeportal. Läs även mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 6 § och 19 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet vid direktivstyrd respektive icke direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – absolut sekretess vid upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

18 september 2017 (Uppdaterat 23 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.