Startsida

Angående hållbarhetskrav Bisfenol A, kravID 11017

Publicerad 29 mars 2019
Hej! Om man i upphandlingen noterar kravet 11017 och att produkten ska vara fri från Bisfenol A - godkänns produkten då om den uppfyller EU förordningen 10/211?

Linda

Publicerad 29 mars 2019

Hej Linda,

Enligt förordningen (EU) nr 10/2011 (med ändring i förordningen (EU) 2018/213) är det tillåtet att använda bisfenol A i produkter i kontakt med livsmedel. För produkter avsedda för småbarn upp till tre år är ämnet dock förbjudet att använda.

Hållbarhetskravet för innehåll av bisfenol A med kravID 11017 finns inte längre kvar. Nu finns istället hållbarhetskravet Begränsning av bisfenol A i leksaker med kravID 11018 på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Ylva

2 april 2019

Hej
Jag saknar hållbarhetskraven för köks- och serveringsutrustning där 11017 fanns med. Kan jag ändå använda 11018 om jag justerar texten lite. Passar inte så bra att hänvisa till innehållet i leksaker när det är plastformar för mat jag upphandlar :-)

Saknar även 11016 (antimikrobiella ämnen), 11020 (ftalatfri plastfilm) och 11019 (särskilt farliga ämnen/kandidatförteckningen). Kan du hänvisa mig till några lämpliga id-n jag kan använda istället?

Ella

9 december 2020

Hej Ella,

Hållbarhetskriterierna för köks- och serveringsutrustning har avvecklats på grund av att de var gamla och det fanns risk för att de inte längre var aktuella.

Innehåll av bisfenol A, kravID 11017
Detta kriterium ställde krav på produkter fria från bisfenol A. Detta uppnåddes genom att visa att produkten tillverkats av material där bisfenol inte ingår. Det kriterium du nämner (kravID 11018:1 Begränsning av bisfenol A i leksaker) ställer krav på att bisfenol A inte får migrera från leksakerna, det vill säga produkten får innehålla bisfenol A så länge det inte släpper från produkten. De kriterierna motsvarar alltså inte varandra. Kriterier inom våra övriga produktområden där vi har kriterier för bisfenol A ställer krav med olika gränsvärden för resthalter och motsvarar därför inte vårt tidigare kriterium för köks- och serveringsutrustning.

Du skulle kunna formulera ett eget krav på att produkterna inte ska innehålla bisfenol A. Tänk då på att upphandlingen bör föregås av en marknadsanalys för att ta reda på vilka material som kan ersätta polykarbonatplast och som kan fungera i verksamheten både kvalitets- och arbetsmiljömässigt.

Antimikrobiella ämnen i leksaker och hobbymaterial, kravID 11016 
Motsvarande kriterium för leksaker och hobbymaterial, kravID 11040:1 (Antimikrobiella ämnen i leksaker och hobbymaterial), liknar vårt tidigare kriterium för köks- och serveringsutrustning och skulle kunna användas efter viss justering. "Leksaker och hobbymaterial" behöver strykas i rubriken, referensen för offererade produkters omfattning för leksaker och hobbymaterial behöver strykas liksom miljömärkning för leksaker som förslag till bevis.

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen), kravID 11019 
Motsvarande kriterium för leksaker och hobbymaterial, kravID 11038:1 (Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen i leksaker och hobbymaterial), liknar vårt tidigare kriterium för köks- och serveringsutrustning och skulle kunna användas efter viss justering. "Leksaker och hobbymaterial" behöver strykas i rubriken och referensen för offererade produkters omfattning för leksaker och hobbymaterial behöver strykas.

Ftalatfri plastfilm, kravID 11020 
Detta kriterium ställde krav på ftalater godkända i kontakt med livsmedel. Kriterier inom våra övriga produktområden lämpar sig inte för kravställning på plastfilm då de inte tar hänsyn till lagstiftning som rör livsmedelsförpackning.

Vänliga hälsningar,

Anette

Hållbarhetsspecialist

10 december 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.