Start

Ska uppdrag som god man upphandlas?

Uppdrag som god man, ska det upphandlas enligt LOU eller är det ett undantag? Som jag tolkar verkar det vara ett personligt uppdrag med arvode som inte kan utbetalas till en juridisk person? Hur är det med en enskild firma med personnummer som org nr, räknas det också som en juridisk person?

Eva

Publicerad 12 april 2019

Hej Eva,

Undantaget för vissa juridiska tjänster
Juridiska tjänster som utförs av förmyndare, förvaltare och gode män är undantagna från upphandlingsplikten. Undantaget omfattar avtal både på det familjerättsliga området och förmögenhetsrättsliga området. Inom det förstnämnda området är det kontrakt som tilldelas sådana uppdragstagare vars tjänster visserligen kan sägas vara juridiskt betingade, men vars uppdrag är att bistå eller företräda en enskild person på grund av hans eller hennes personliga eller ekonomiska förhållanden. På det förmögenhetsrättsliga området omfattas exempelvis gode män enligt lagen om samäganderätt och gode män för ensamkommande barn.

Läs mer om avtal som är undantagna upphandlingsplikten på vår webbplats.

Vem kan vara leverantör?
Begreppet leverantör i upphandlingsrättslig kontext omfattar alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden. Begreppet omfattar även grupper av fysiska eller juridiska personer, oavsett om en sådan sammanslutning är tillfällig eller inte. Om leverantörer är en fysisk eller juridisk person, samt vilken typ av juridisk person, spelar alltså ingen roll.

Läs mer om leverantörsbegreppet i inlägget Vad gör vi om anbudsgivaren är ett enkelt bolag? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 23 § punkten 2 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god man är undantagna lagens tillämpningsområde
  • prop. 2015/16:195 s. 411 – kontrakt som tilldelas förvaltare, förmyndare och gode män är undantagna upphandlingsplikt
  • 1 kap. 16 § LOU – definitionen av leverantör.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

16 april 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.