Start

När är kvalificeringsfasen vid egenförsäkran?

Publicerad 08 maj 2019
Hej!
Jag tycker att det blivit otydligt när egentligen kvalificeringsfasen infaller i och med införandet av egenförsäkran.

Är kvalificeringsfasen när man kontrollerar att de uppfyller kraven på leverantören (där endast ifyllnad av egenförsäkran är ok för att uppfylla kravet) eller,
är kvalificeringsfasen samma sak som kontrollen att vinnande leverantör/er uppfyller de krav som de sagt sig uppfylla i egenförsäkran, dvs. steget precis innan tilldelningsbeslut?

anonym

Publicerad 08 maj 2019

Hej,

Kvalificeringsfasen i en upphandlingsprocess är fasen då det sker en leverantörsprövning, det vill säga en kontroll av att en anbudsgivare eller anbudssökande inte ska uteslutas, att de uppfyller kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterier. Notera att syftet är att identifiera de leverantörer som har tillräcklig erfarenhet eller ekonomisk möjlighet att utföra uppdraget.

Införandet av egenförsäkran (och ESPD-systemet) har i sig inte ändrat de olika delarna i upphandlingsprocessen. Kvalificeringsfasen är, precis som du beskriver, den del när den upphandlande myndigheten kontrollerar att leverantören uppfyller bland annat kvalificeringskraven. En egenförsäkran är ett preliminärt intyg på att leverantören inte ska uteslutas, att de uppfyller kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterier. Den avslutande kontrollen som ska ske innan den tilltänkta tilldelningen syftar till att säkerställa att leverantören faktiskt uppfyller kvalificeringskraven. ESPD-systemet är alltså uppdelat i två steg om en leverantör använder sig av en egenförsäkran, som båda ingår i leverantörsprövningen (kvalificeringsfasen).

Läs mer
För ytterligare information om egenförsäkran se gärna vår vägledning ESPD-systemet. Läs mer om kvalificering av leverantörer på vår webbplats.

Återkom gärna om du har följdfrågor.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

10 maj 2019 (Uppdaterat 04 mars 2022)

Hej igen,

är det korrekt uppfattat att det då alltså kan vara 2 kvalificeringsfaser i upphandlingsprocessen?

anonym

20 maj 2019

Hej, 

Vid användning av en egenförsäkran så kan man säga att den vinnande leverantören kontrolleras i två steg. Det första steget innebär att leverantörens egenförsäkran (preliminära intyg) kontrolleras så att den överensstämmer med det som den upphandlande myndigheten har efterfrågat i upphandlingsdokumenten och det sista steget att leverantören faktiskt uppfyller dessa krav på leverantören genom att kontrollera de slutliga bevisen.

Jag skulle personligen inte se det som två olika kvalificeringsfaser utan som olika delar i samma kvalificeringsfas. Det skulle kunna beskrivas som att kvalificeringsfasen löper från den initiala kontrollen tills den eventuellt avslutande kontrollen som görs av det vinnande anbudet, om denne använt en egenförsäkran.

Hur man väljer att benämna dessa två steg är upp till den upphandlande myndigheten så länge den upphandlande myndigheten agerar i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

22 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.