Start

Kan en sidoentreprenör övergå till att bli en underentreprenör i samma byggentreprenad?

Publicerad 24 maj 2019
Är det möjligt för en sidoentreprenör att övergå till att bli underentreprenör i samma totalentreprenad? Om huvudentreprenören skulle byta en underleverantör har vi som krav att huvudentreprenören måste meddela oss om detta. Om en övergång är möjlig, vad gäller i så fall avseende t.ex. kravet på teknisk kapacitet som vi har ställt?

Lisa

Publicerad 24 maj 2019

Hej,

Inledningsvis kan nämnas att frågan om en sidoentreprenör kan övergå till att bli en underleverantör främst är en avtalsrättslig fråga. Om övergången är möjlig beror på vad parterna har kommit överens om. Det kan exempelvis framgå av ABT 06, om det standardavtalet är tillämpligt i den specifika situationen.

Begreppet sidoentreprenör är inget upphandlingsrättsligt begrepp, men finns som begrepp i de allmänna bestämmelserna för byggsektorn. Ett exempel på en sidoentreprenör är när en upphandlande myndighet har ett befintligt ramavtal, för säkerheten inom lås och larm, och vill använda sig av den entreprenören i en byggentreprenad. De arbeten som ramavtalsleverantören då utför i byggentreprenaden åt beställaren/den upphandlande myndigheten, blir då en sidoentreprenad där leverantören från ramavtalet blir en sidoentreprenör.

Kan en sidoentreprenör övergå till att bli en underleverantör?
En entreprenör kan vara både en underleverantör och en sidoentreprenör i en och samma totalentreprenad, förutsatt att parterna inte har kommit överens om något annat. Det är då viktigt att de åtskilda entreprenadarbetena tydligt definieras så att de kan hållas isär från vilket avtal och avtalspart som respektive entreprenadarbete avser. Det kan också gå bra för sidoentreprenören att bli underleverantör efter att den har avslutat sitt entreprenadarbete som sidoentreprenör, förutsatt att avtalet tillåter det och att huvudentreprenören/anbudsgivaren meddelar myndigheten att den nu har en ny underleverantör. När sidoentreprenören övergår till att bli underleverantör övergår den nämligen även från avtalet med den upphandlande myndigheten till anbudsgivaren.

Vad får övergången för konsekvenser?
Rätten att åberopa annans kapacitet påverkas inte av att det kommer in en ny underleverantör. Rätten att åberopa annans kapacitet gäller endast möjligheten att åberopa annans kapacitet i anbudsskedet för att visa att man uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen när det gäller ekonomisk och finansiell ställning och när det gäller krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Läs mer
För mer information läs även vårt inlägg Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Klara

24 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.