Start

Vilka möjligheter finns att ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning?

Hej,

Vilka krav får ställas på leverantörers ekonomiska och finansiella ställning i direktivstyrda upphandlingar?

Är uppräkningen över krav i 14 kap. 3 § respektive 15 kap. 10 § LOU uttömmande? Eller går det att begära in bevis på kreditvärdighet enligt något privat kreditprövningsföretags ratingmodell?

Mikael

Publicerad 26 juni 2019

Hej,

Uppräkningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) av vilka bevis som en upphandlande organisation får begära att en leverantör ska ge in avseende krav på ekonomisk och finansiell ställning är inte uttömmande. En upphandlande organisation får alltså begära även annan bevisning än den som räknas upp i LOU.

Notera att 14 kap. LOU avser kvalificeringskrav och 15 kap. LOU avser vilken utredning som får krävas.

Gällande krav på kreditvärdighet se inlägget Går det att ställa krav på kreditvärdighet enligt ett visst ratingsystem? i vår Frågeportal.

Läs mer
För att läsa om vilka möjligheter finns att ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning vid inte direktivstyrda upphandlingar se inlägget Kvalificeringskrav vid inte direktivstyrda upphandlingar i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 3–4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – icke uttömmande lista över vilka kvalificeringskrav som kan ställas
  • 15 kap. 10 § LOU – där det framgår att en upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning i första hand i form av vissa angivna bevis
  • prop. 2015/16:195, s. 752–755 och 1104–1105 – relevanta sidor i förarbetena
  • direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), artikel 60.3 – bevis på en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning kan som regel utgöras av en eller flera av de referenser som anges i del 1 i bilaga XII till LOU-direktivet
  • ESPD-förordningen bilaga 2 del IV avsnitt B punkten 6 – standardformuläret ger upphandlande myndigheter och leverantörer möjlighet att lägga till egna krav utöver de som är reglerade i den aktuella bilagan i direktivet: Beträffande andra eventuella ekonomiska eller finansiella krav som kan ha specificerats i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten.
Med vänlig hälsning,

Gustav

26 juni 2019 (Uppdaterat 11 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.