Start

Är det möjligt att ingå ett ramavtal genom avrop från ett befintligt ramavtal?

Publicerad 26 juni 2019
Hej!

Ska göra ett avrop på ett ramavtal som sträcker sig över flera år där kvantiteten av varorna är uppskattade (det vill säga, vi garanterar inte att vi kommer att köpa den uppskattade volymen), till detta kommer service och underhåll som är mer fastställd. Hur gör vi för att undvika att det resulterar i ett "ramavtal i ramavtalet"? Det talas om övervikts- alternativt huvudprincipen som jag förstått. Men det verkar inte finnas något fastslaget kring vad som gäller eftersom det finns olika domslut på området. Hur gör man för att göra rätt?

Siv

Publicerad 26 juni 2019

Hej Siv,

Att göra ett avrop från ett ramavtal som inte resulterar i tilldelning av ett kontrakt, utan i ett nytt ramavtal är enligt Kammarrätten i Stockholm inte tillåtet. Det bör dock noteras att det inte finns några rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen angående detta. Det är alltså oklart vad som gäller i denna fråga. Är den upphandlande myndigheten intresserad av att ingå ett nytt ramavtal behöver den nog genomföra en ny fristående upphandling.

När det gäller vilken princip som gäller vid klassificering av ett avtal tyder mycket på att begreppen överviktsprincipen och huvudsaksprincipen har blandats ihop. Av allt att döma är det huvudsaksprincipen som ska tillämpas vid bedömningen. Läs mer om detta i inlägget Kan avtalet utgöra ett ramavtal på grund av förlängningsklausulen, eller är det ett kontrakt? i vår Frågeportal.

Om ett avtal utgör ett ramavtal eller inte får bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Huvudsaksprincipen syftar till att identifiera avtalets huvudsakliga ändamål. Även om värdet av respektive del ofta i praktiken kommer att ha en avgörande betydelse vid tillämpningen av huvudsaksprincipen bör även andra omständigheter vägas in, exempelvis användningsgraden för respektive del. För att avgöra om avropet innebär en tilldelning av ett kontrakt eller ett nytt ramavtal behöver den upphandlande myndigheten göra en bedömning om avropet huvudsakligen utgörs av garanterade delar eller inte.

Läs mer
Frågan om det går att ingå ramavtal i ramavtal har diskuterats i artiklarna Stopp för leveransavtal vid avrop från ramavtal, Ramavtal i ramavtalet – vad är problemet? och Ramavtal i ramavtal är bra för konkurrensen och den goda affären. Se även inlägget Vad är skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3713–17 – avrop från ett ramavtal får inte leda till ett nytt ramavtal utan måste resultera i ett kontrakt.
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3582-20 – avrop som resulterar i ett ramavtal är inte förenligt med ramavtalet i målet samt bestämmelserna om tilldelning av kontrakt efter förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 8-9 §§ LOU.
Med vänlig hälsning,

Gustav

28 juni 2019 (Uppdaterat 27 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.