Start

Kan man förlänga anbudstiden i en direktupphandling om det bara har kommit in ett anbud?

Publicerad 19 juli 2019
Hej,

Vi har i en annonserad direktupphandling endast fått in ett anbud under ordinarie anbudstid. Kan vi förlänga anbudstiden i syfte att öka konkurrensen eller måste vi avbryta direktupphandlingen och börja om igen med samma förfrågan?

Johan

Publicerad 19 juli 2019

Hej Johan,

Det finns inga särskilda förfaranderegler vid en direktupphandling som den upphandlande organisationen måste förhålla sig till, vilket innebär att organisationen själv får bestämma vilka krav och villkor som ska gälla för upphandlingen.

När organisationen, i en direktupphandling, ställer upp krav och villkor så som exempelvis vad ett anbud ska innehålla och när anbudet ska lämnas in så bör organisationen som huvudregel även följa dessa krav och villkor. I de fall organisationen frångår kraven och villkoren som anges i upphandlingsdokumenten så kan detta strida mot såväl principen om öppenhet som principen om likabehandling.

Vad som är viktigt att tänka på om organisationen väljer att vända sig till flera leverantörer, exempelvis genom annonsering, är att de grundläggande upphandlingsprinciperna får en större praktisk betydelse än vid en direktupphandling där kontakt endast tas med en leverantör. En bedömning om en eventuell förlängning av anbudstiden strider mot någon av de grundläggande upphandlingsprinciperna och vilken betydelse dessa i så fall har i den specifika upphandlingen måste därför göras i varje enskilt fall.

Allmänt om direktupphandling
En direktupphandling är en upphandling utan krav på att den upphandlande organisationen annonserar upphandlingen. En direktupphandling kan därför, i sin enklaste form, vara att myndigheten kontaktar en leverantör och kommer överens med denne om leverans. Även vid direktupphandling gäller emellertid att de grundläggande upphandlingsprincipernas ska iakttas.

Den upphandlande organisationen kan också välja att konkurrensutsätta sin direktupphandling på annat sätt, till exempel genom att skapa ett upphandlingsdokument och annonsera upphandlingen. Det vill säga, genomföra en direktupphandling med ett tillvägagångssätt som har stora likheter med de detaljreglerade förfarandena som gäller vid direktivstyd upphandling. Att direktupphandlingen är inspirerad av de detaljerade och direktivstyrda reglerna innebär dock inte att dessa regler i sig blir tillämpliga vid en eventuell domstolsprövning. Oavsett hur direktupphandlingen har genomförts så är det alltjämt de grundläggande principerna som utgör den rättsliga ramen för upphandlingens utformning och som därmed kan ligga till grund för en överprövning i domstol.

Läs mer
För att läsa mer om principernas betydelse vid direktupphandling generellt sett, se Högsta förvaltningsdomstolen 2018 ref. 60.

Källhänvisningar
19 a kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av direktupphandling.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

19 juli 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.