Start

Får vi kräva att leverantören ska använda våra upphandlade leverantörer vid uppdragets utförande?

Får vi om vi upphandlar årsentreprenörer bygg/totalentreprenad styra mot att entreprenören ska använda våra övriga upphandlade entreprenörer och varukontrakt vid utförande av arbete för oss? Exempelvis köpa brädor och anlita målare till våra avtalade priser?

Monica

Publicerad 23 augusti 2019

Hej Monica,

En upphandlande myndighet kan välja att antingen upphandla tjänsterna och varorna genom separata avtal eller upphandla en tjänst där även varorna ingår. Den senare varianten kallas blandade kontrakt.

Väljer den upphandlande myndigheten att upphandla tjänsterna eller varorna genom separata avtal så finns det inget generellt hinder mot att ange i upphandlingsdokumenten att den anlitade leverantören ska använda den upphandlande myndighetens befintliga avtal, för anskaffning av vissa specifika varor eller tjänster som ska användas vid utförandet av uppdraget. Den tilldelade leverantören får i detta fall en fullmakt, att för den upphandlande myndighetens räkning köpa vissa produkter eller tjänster i myndighetens namn. Något avtalsförhållande mellan de två leverantörerna uppstår därmed inte.

Vill den upphandlande myndigheten att en leverantör ska använda befintliga upphandlande avtal och för myndighetens räkning köpa in de varor eller tjänster som behövs för uppdragets utförande så är det viktigt att vara tydlig i upphandlingsdokumenten om hur anskaffningen från avtalet ska ske i praktiken samt hur faktureringen ska lösas.

Kan man avtala om att leverantörerna ska hantera faktureringen sinsemellan även om det är myndighetens köp?
Som utgångspunkt ska fakturering ske direkt från respektive leverantör till den upphandlande myndigheten när en leverantör har fått fullmakt att köpa in vissa produkter eller tjänster i myndighetens namn. Detta eftersom det är den upphandlande myndigheten som har avtal med den leverantör som ska tillhandahåll varorna eller tjänsterna.

I vissa fall kan en upphandlande myndighet ha ett behov av att fakturering av allt som ska utföras i uppdraget sker från en och samma leverantör. Exempelvis kan det vara aktuellt när den upphandlande myndigheten vill samla samtliga kostnader för ett projekt och därigenom få en bättre överblick och statistik. Detta kan då ske genom att den upphandlande myndigheten anger i upphandlingsdokumenten att uppdraget även omfattar en vidarefaktureringstjänst. Myndigheten bör i sådana fall vara tydlig i avtalet hur leverantören kommer att ersättas för vidarefaktureringstjänsten.

Krav på att leverantören ska teckna avtal med en specifik underleverantör
En leverantör har en förhållandevis stor frihet att själv välja vilka underleverantörer som denne avser att använda vid utförande av uppdraget. Den upphandlande myndigheten kan därför som huvudregel inte ställa krav på att leverantören ska teckna ett eget avtal med en specifik underleverantör för exempelvis köp av de varor eller tjänster som ska användas vid utförandet av uppdraget. Ett sådant krav skulle med stor sannolikhet strida mot den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Notera dock att en proportionalitetsbedömning behöver göras i varje enskilt fall.

Källhänvisningar
2 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – blandade kontrakt.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 augusti 2019 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.