Start

Får man ställa hållbarhetskrav i en offentlig upphandling utan ett politiskt beslut?

Hej
Jag undrar om det går att ställa hållbarhetskrav i en upphandling utan att det finns ett politiskt beslut bakom i en kommun? Får de som sköter upphandlingen ställa krav eller måste allt först tas beslut av politikerna?

Olivia

Publicerad 04 september 2019

Hej Olivia,

Det finns inga upphandlingsrättsliga hinder för att ställa hållbarhetskrav i en upphandling oavsett om kravet är beslutat politiskt eller på tjänstemannanivå. Tvärtom så öppnar lagen om offentlig upphandling (LOU) upp för möjligheten att beakta hållbarhetsaspekter i samband med en upphandling, bland annat genom tilldelningskriteriet bästa förhållande mellan pris och kvalitet samt genom möjligheten att ställa miljömässig, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Detta följer även av den nationella upphandlingsstrategin.

Utifrån min erfarenhet så har jag aldrig stött på en upphandlings- och inköpspolicy hos någon upphandlande myndighet som begränsar möjligheten att ställa hållbarhetskrav vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader.

Oavsett vilka krav, kriterier och villkor som ställs i en upphandling så ska dessa ha anknytning till det som anskaffas samt vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, se särskilt proportionalitetsprincipen.

Läs mer om möjligheterna och fördelarna med att ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – utvärdering enligt kriteriet bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
  • 17 kap. 1 § LOU – särskilda villkor för fullgörande av kontrakt.

Victoria

Jurist

04 september 2019 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.