Start

Kan man övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i en uppdelad upphandling

Vi ska snart annonsera en upphandling avseende skolskjuts, öppet förfarande. I vår stad råder det just nu ett typ av monopol i bussbranschen. Alla små bolag har nämligen organiserat sig under ett större bolag, och det är det bolaget som idag sköter all skolskjuts med buss. Avtalet vi har idag är således väldigt dyrt.

För att försöka slå söder detta så har vi nu tänkt dela upp upphandlingen i fem delområden och att en leverantör enbart kan tilldelas två områden.

Vad händer om vi bara får två bolag som lämnar anbud? Då kommer vi ju stå med ett delområde där vi inte har någon att tilldela till. Vad jag kunnat läsa ut från prop. 2015/16:195 s. 453 är att man för att undvika detta ska ange i upphandlingsdokumenten att vid sådant fall, att det inte finns tillräckligt med anbudsgivare så kan en leverantör bli tilldelad flera områden. Vi vill dock inte göra denna skrivning eftersom vi då ser en risk med att bara få anbud från det stora företaget. Det vi hoppas på är att några av de halvstora bolagen bryter sig loss från det stora bolaget och lämnar egna anbud.

Vår fundering är därför om vi skulle kunna skriva något i stil med att om vi inte får in tillräckligt med anbud för att kunna tilldela alla delområden så kommer vi gå ut och göra ett förhandlat förfarande för just det området. Är detta möjligt?

Johanna

Publicerad 05 september 2019

Hej Johanna,

Är delkontrakten i upphandling fristående i förhållande till varandra kan dessa betraktas som separata upphandlingar. Om upphandlingen är utformat på så sätt, och det inte kommer in några anbud på ett delområde, bör det finnas möjlighet att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för just det specifika delområdet. Så vitt vi känner till har en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för endast ett delområde då det inte har lämnats några anbud på det delområdet aldrig blivit prövad i domstol. Eftersom det finns ett flertal rättsfall där endast ett delområde har blivit överprövat så har jag personligen svårt att se att det skulle föreligga några hinder för detta förfarande. Rättsläget får dock betraktas som oklart.

Möjligheten att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i det fall det inte kommer in några anbud följer direkt av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Om det finns förutsättningar att genomföra ett sådant förfarande finns det därför ingen skyldighet att ange detta i förväg. Det skadar dock inte att, redan i upphandlingsdokumenten, vara tydlig med vilka förutsättningar som gäller i det fall inget anbud inkommer på ett av delområdena.

Läs mer
Läs mer om förutsättningarna för att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 6 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av inga lämpliga anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 997 – inga anbud i en upphandling likställs med inga lämpliga anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

11 september 2019 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.