Start

Gruppundantagsförordning - stöd för små och medelstora företag

Publicerad 20 september 2019
Hej

Jag har uppfattat att huvudregeln är att företag inte får erhålla statsstöd.

Jag har dock uppfattat att det finns något som heter gruppundantagsförordning.

Jag önskar er hjälp att hitta information som specificerar i vilka situation som företag får erhålla statsstöd enligt undantagsförordningen?

Med vänliga hälsningar
[redigerad signatur av Upphandlingsmyndigheten]

Bertil Winzenburg

Publicerad 20 september 2019

Hej Bertil,
Ja, du har uppfattat reglerna korrekt. Om alla kriterier i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda så är det ett statsstöd. Statsstöd är olagligt, om det inte är godkänt före av EU-kommissionen, ryms inom ett gruppundantag eller är ett så kallat De minimis-stöd. Läs mer om genomförandeförbudet på vår webbplats.

Den allmänna gruppundantagsförordningen är alltså ett sådant regelverk som ger möjlighet att ge stöd utan EU-kommissionens uttryckliga godkännande, innan stödet lämnas. Kravet är att stöden har utformats enligt villkor som finns i särskilda undantagsregler. Den allmänna gruppundantagsförordningen förkortas ofta GBER, som är en förkortning av förordningens engelska namn ”general block exemption regulation”. GBER innehåller regler om vilka villkor som gäller för stöd till exempel för regional utveckling, forskning, utveckling och innovation, miljöskydd, flygplatser, hamnar, lokal infrastruktur och idrottsinfrastruktur.

Läs mer
Läs mer allmänt om GBER och de villkor som gäller för GBER på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,
Annika

Annika G W

23 september 2019 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.