Start

Är köp av tjänster från uppdragstagare som får ersättning i form av arvoden upphandlingspliktigt?

Har en fråga gällande föreläsare vi tar in på förvaltningen, tänker att det är inget konstigt att direktupphandla denna tjänst, men om denna föreläsare inte har enskild firma/f-skatt så hanteras det via HR-systemet i form av en uppdragstagare, och denne får istället ut ett arvode, måste det direktupphandlas även om det hanteras som uppdragstagare med arvode?

Björn Petterson

Publicerad 24 oktober 2019

Hej Björn,

Vi utgår ifrån att du med uppdragstagare menar att personen i fråga inte är anställd av organisationen utan agerar som konsult åt myndigheten. Om personen inte är anställd, och den utför tjänster åt organisationen mot ersättning är det sannolikt frågan om ett upphandlingspliktigt köp, det spelar ingen roll om uppdragstagaren har en registrerad firma eller inte för att upphandlingslagarna ska bli tillämpliga. Vilket upphandlingsförfarande som ska användas beror bland annat på värdet av upphandlingen, exempelvis kan en tjänst direktupphandlas om värdet understiger direktupphandlingsgränsen.

En annan sak är att anställningskontrakt är undantagna från upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde. För att bedöma om en organisation har anställt en person hänvisar vi i första hand till organisationens personalavdelning.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader
  • 19 kap. 7 § LOU – bestämmelse om när en direktupphandling får genomföras
  • 3 kap. 25 § LOU – LOU gäller inte för kontrakt som avser anställningar.
Med vänlig hälsning,

Gustav

25 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.