Start

Får man dela upp förlängningsmöjligheten i ramavtalet med ett år i taget?

Får man förlänga ramavtalet med ett år i taget? Alltså, 1+1+1+1 istället för 2+1+1?

emelie dahl

Publicerad 25 oktober 2019

Hej Emelie,

Vi utgår från att din fråga avser möjligheten att inför en upphandling dela upp förlängningsperioderna såsom det framgår i exemplet och inte om det är möjligt att i ett befintligt ramavtal och under gällande avtalsperiod genomföra denna uppdelning. Återkom gärna med ett förtydligande om det är så att vi har missuppfattat din fråga.

Det finns inget hinder i upphandlingslagstiftningen att dela upp förlängningsperioderna på något sätt. Det innebär att det går bra utforma förlängningsoptionen på båda sätten du anger i din fråga. Det viktiga att tänka på är att inte den längsta tillåtna löptiden för ramavtalet överskrids.

Beroende på exempelvis vilka investeringar som krävs för uppdragets utförande så bör den upphandlande myndigheten dock se över lämpligheten och affärsmässigheten med att dela upp löptiden av ett ramavtal i alltför många delar med hjälp av en förlängningsklausul. En leverantör måste ta hänsyn till risken för att avtalet inte kommer att förlängas när denne räknar fram sitt anbudspris vilket kan resultera i att uppdraget blir en sämre affär för den upphandlande myndigheten än vad som annars skulle vara möjligt.

Läs mer
Läs mer om bestämmelserna om avtalets löptid i inläggen
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

28 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.