Start

Förhandling vid konkurrenspräglad dialog

Publicerad 06 november 2019
Hej

Jag undrar om man kan förhandla ytterligare med den som får kontraktet i en konkurrenspräglad dialog?

Innan har man dialog men om man har synpunkter på anbudet för att få det precis som man vill kanske något behöver förhandlas.

Är det möjligt?

Upphandlare

Publicerad 06 november 2019

Hej,

Efter det att dialogen i en konkurrenspräglad dialog är avslutad och de deltagande anbudssökandena har lämnat sina slutliga anbud så finns det två situationer som ger den upphandlande myndigheten dels möjlighet att uppmana anbudsgivaren att förtydliga och optimera sitt anbud dels att förhandla med den leverantör som kommer att tilldelas kontraktet i syfte att bekräfta villkoren i det vinnande anbudet.

Klarläggande, precisering och optimering av anbud
Efter det att de slutliga anbuden har lämnats in så har den upphandlande myndigheten möjlighet att uppmana en anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud. Det anges inte i lagstiftningen exakt vad detta innebär men av förarbetena framgår att en optimering av anbud innebär att anbudet får ändras materiellt.

Ett klarläggande, precisering, optimering eller kompletterande upplysning får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen, däribland det behov myndigheten avser att tillgodose med upphandling och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor
Efter det att utvärdering har skett så har den upphandlande myndigheten möjlighet att förhandla med den anbudsgivare som har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Syftet med förhandlingen i detta skede är dock inte att förändra innehållet i anbudet utan får endast användas i syfte att bekräfta villkoren i anbudet. Förhandlingen får inte leda till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras i sak eller riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering. Detta innebär att det inte finns utrymme för några egentliga förändringar i anbudet i samband med denna förhandling.

Läs mer
För mer information om möjligheten att förhandla efter det att tilldelning har skett hänvisar vi i första hand till inlägget När får man förhandla vi upphandlingar under tröskelvärdet i vår Frågeportal. Läs mer om bestämmelserna kring en konkurrenspräglad dialog på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 26 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – möjlighet att i en konkurrenspräglad dialog uppmana en anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 448 – optimering av anbud innebär att anbudet ändras materiellt
  • 6 kap. 28 § LOU – förhandlingar inom ramen för en konkurrenspräglad dialog
  • prop. 2015/16:195 s. 1003–1004 – syftet med en förhandling inom ramen för en konkurrenspräglad dialog.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 november 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.