Start

Punkthänvisningar i Arbetsrättsliga villkor för AMA AF

Publicerad 06 november 2019
Hur ska punkthänvisningarna användas för arbetsrättsliga villkor enligt AMA AF? Går det bra att hänvisa till koderna istället?

Tack på förhand!

Ulrika Svallingson

Publicerad 06 november 2019

Hej,

De punkthänvisningar som anges i vår mall för kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor ska användas genom att texten under varje punkt bör skrivas in under respektive AMA AF kod som vi hänvisar till. I de fall som en upphandlande organisation har egna formuleringar för de arbetsrättsliga villkoren bör villkoren ställas under den kod som är bäst lämpad.

Vi har tillsammans med Svensk Byggtjänst AB tagit fram var de arbetsrättsliga villkoren kan vara lämpliga att ange i deras standardavtal, den så kallade AMA-serien. I inlägget Upphandlingsdokument utformade enligt AMA från Svensk Byggtjänst och användning av standardavtal i vår Frågeportal har vi besvarat lite mer ingående vad dessa standardavtal innebär kopplat till upphandlingslagstiftningen.

Det är lite oklart vad du menar med att hänvisa till koderna istället, men upphandlingslagstiftningen innehåller inte detaljerade regler för upphandlingsdokumentens utformning. Den organisationen får som utgångspunkt fritt välja hur upphandlingsdokumenten och dess innehåll rubriceras och kategoriseras. Det innebär också att det finns en rättighet och möjlighet att tillämpa ett standardavtal som organisationen finner lämpligt för det aktuella kontraktsföremålet. Däremot är det emot likhetsprincipen och öppenhetsprincipen att direkt hänvisa till klausuler i AMA AF koden. Tillgången till dokumentet är inte tillgänglig för alla och en direkt hänvisning kan därför innebära skillnader i tillgång till upphandlingsdokumentet.

Det kan tilläggas är att oavsett om den upphandlande organisationen använder sina egna avtalsvillkor eller om man väljer att tillämpa ett standardavtal ska villkoren vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Med vänlig hälsning

Lena

13 november 2019 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.