Start

Finns det möjlighet att skjuta fram datumet för den preliminära avtalsstarten?

Hej!

Om den upphandlande myndigheten i upphandlingen har angivit en starttid för avtalsstart i upphandlingen, men under utvärderingen märker att det kommer att ta längre tid att utvärdera än vad som var tänkt. Är det möjligt att flytta fram avtalsstarten i dessa fall? Och att avtalstiden följer därefter. Om det är en avtalstid på två år och beräknad avtalsstart är 2020-01-01, men flyttas fram till 2020-02-01, då flyttas även avtalstiden fram till och avtalet löper ut 2022-01-31.

Är det okej att flytta fram starttiden för avtalet trots att en starttid angivits i avtalet?

Ida

Publicerad 08 november 2019

Hej Ida,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Som vi uppfattar din fråga så står det uttryckligen i upphandlingsdokumenten att avtalstiden är två år och att beräknad avtalsstart är ett angivet datum. Utifrån ordalydelsen i upphandlingsdokumentet så har inte den upphandlande myndigheten förbundit sig till att avtalet ska börja gälla det angivna datumet. Däremot ska avtalstiden alltid uppgå till två år från det att avtalet i själva verket börjar gälla. Att skjuta upp och slutligen fastställa tiden för avtalsstart i situationen du beskriver kan som regel inte anses utgöra en ändring av avtalet, eftersom den angivna tidpunkten för avtalsstart är en preliminär uppskattning och den totala avtalstiden om två år inte ändras.

Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
Liknande frågor som behandlar ändringar av avtalstiden och leveransdatum har besvarats i tidigare inlägg, se Kan vi genom tilldelningsbeslut ändra avtalstiden? och Kan leveransdatumet ändras innan tilldelning av kontrakt utan att det utgör en väsentlig ändring? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 november 2019 (Uppdaterat 17 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.