Start

Är en marknadsmässig borgensavgift statsstöd?

Publicerad 22 november 2019
En arrendator (jordbruksföretag) vill finansiera en investering i byggnader på kommunal mark med hjälp av ett kommunalt borgensåtagande.

Är det att betrakta som statsstöd även om en marknadsmässig borgensavgift tas ut?

Linus

Publicerad 22 november 2019

Hej,

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning vad som gäller i enskilda fall. Generellt sett gäller följande.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel, till exempel genom förmånliga, icke-marknadsmässiga, borgensvillkor och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Borgensåtagande och borgensavgift
Utgångspunkten för analysen av statsstöd i samband med offentliga garantier är principen om en marknadsekonomisk borgenär (engelska Market Economy Creditor Principle, MECP). Denna innebär i korthet att den offentliga garantin utgör en ekonomisk fördel om en marknadsekonomisk investerare inte skulle finna den ekonomiskt motiverad. En marknadsmässig borgensavgift för ett kommunalt borgensåtagande utgör däremot inte ett statsstöd.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa om vad statsstöd är. Du kan även läsa mer om Hur ekonomiska kalkyler används vid statsstödsbedömningar på vår webbplats.

KällhänvisningarMed vänlig hälsning

Christian

Jurist

26 november 2019 (Uppdaterat 16 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.