Start

Går det att göra en reserverad upphandling inom LOV?

Hej!
Jag undrar om det går att göra en reserverad upphandling inom LOV.

Diana Ghinea

Publicerad 10 december 2019

Hej Diana,

Sedan den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i ett valfrihetssystem för idéburna organisationer. Endast idéburna organisationer som uppfyller följande krav får delta:
  • reservationen ska avse idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas,
  • organisationen får inte göra värdeöverföringar annat än till andra idéburna organisationer eller till forskning, samt
  • staten, en region eller en kommun får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.
Möjligheten att reservera deltagandet gäller inte för regioners valfrihetssystem inom primärvården.

Läs mer
För en mer ingående redogörelse av respektive krav, läs mer om reserverad upphandling till idéburna organisationer på vår webbplats. Notera att webbsidan är utformad efter motsvarande möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling till idéburna organisationer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Källhänvisning
1 kap. 2 a § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – reserverat deltagande i ett valfrihetssystem för idéburna organisationer.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

13 december 2019 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.