Start

Hur genomför man en miljöspendanalys?

Hej!
Jag hittar ingen djupare beskrivning för hur man praktiskt genomför en miljöspend. De emissionsfaktorer ni använt för respektive produktkod, finns de sammanställda någonstans tex. i en excelfil?

Martin Wetterstedt

Publicerad 02 januari 2020

Hej

En beskrivning över metoden för Miljöspendanalys finns i vår rapport Miljöspendanalys - en metod för att analysera miljöpåverkan. I rapporten beskriver vi metoden då klimatindikatorer baserade på process-LCA används.

Vi planerar att publicera klimatindikatorer för ett antal typer av inköp men först längre fram under december 2021. (Svaret uppdaterat 2021-05-05 från "våren 2020" till december 2021)

Med vänliga hälsningar

Jens

09 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Hej,
När beräknas klimatindikatorer för inköp publiceras? Vi tänkte starta upp arbetet med miljöspendanalys hos oss. Finns det någon hos er som vi kan prata med om införandet?

Nickolina Hamrin Lönkvist

23 september 2020

Hej!

Vi arbetar just nu med att uppdatera indikatorerna och ser att dessa kommer publiceras i december 2021. Då kommer vi också att publicera beskrivningar hur de kan användas och i en miljöspendanalys.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

07 oktober 2020 (Uppdaterat 05 maj 2021)

Hej,
Jag fick information om att indikatorerna skulle publiceras redan under denna veckan, stämmer det?

Nickolina Hamrin Lönkvist

12 november 2020

Hej
Vi har vad jag vet inte utlovat något specifikt datum tidigare. Vi har tidigare sagt publicering under senare delen av hösten men av många anledningar, så som resursbrist på många enheter i myndigheten, så är målet nu istället under 2021 (december) vad avser verktyget och under våren 2021 vad avser den mer statistiska beskrivningen som vi har på webb.
Vi är väldigt glada att Miljöspendanalysen är efterfrågad och ser fram emot att kunna publicera mer!
(Uppdaterat svar 2021-01-29)

Jens

12 november 2020 (Uppdaterat 05 maj 2021)

Hej,
Hur ser planen ut för publicering av klimatindikatorer för miljöspendanalys? Kan inte hitta att de har kommit ut ännu.

Nickolina Hamrin Lönkvist

03 maj 2021

Hej
Ja, suck, det är mycket som tyvärr ska hinnas med, vi har haft omprioriteringar på grund av resursbrist och nu skjutit fram och planerar publicering i december 2021. (På grund av sjukdom nu uppskjutet till början av februari 2022 /uppdaterad JJ2022-01-28) Under tiden får vi be att hänvisa till de uppdaterade miljöspendanalyserna med input/output metoden. De kan användas som ett basstöd om man jämför sin organisations spend med den analyserade gruppens spend och om de stämmer överens på ett ungefär.

Jens

05 maj 2021 (Uppdaterat 28 januari 2022)

Hej,

Jag tänkte bara följa upp kring publiceringen av klimatindikatorerna. Senaste informationen jag kan hitta var att de förväntades vara klara i december 2021, men vad jag kan se har de inte publicerats ännu. Finns det något estimerat datum för publicering?

Vänligen,

Tobias

28 januari 2022

Hej
Tack för din fråga!
Vi har idag 4 februari 2022, tagit beslutet om publicering av klimatindikatorer och miljöindikatorer för miljöspendanalyser. Så någon gång under nästa vecka kommer sådana att publiceras med tillsammans med tillämpningsanvisningar och fördelningsnycklar på vår webb.
Trevlig helg!

Jens

04 februari 2022

Hej,

två frågor kopplat till miljöspendanalys och frågorna ovan:

- Hur ser planen ut av påfyllnad av indikatorer? Idag finns det för det mesta på default-nivå, är tanken att det ska fyllas på med fler specifika och i så fall när i tiden?

- Kommer nuvarande indikatorer uppdateras vid något tillfälle? Marknaden förändras och nya LCA:er kommer väl att påverka indikatorerna, är tanken att detta ska fångas i förlängningen?

Hälsningar,
Martin

Martin

29 september 2022

Hej,

Kan man få information från er vad olika klimatindikatorer i miljöspendalaysen baseras på? Vad baseras till exempel klimatindikatorer för följande koder på? Är det medelvärde från någon rapport/studie/databas?

SNI 41100 Utformning av byggprojekt (arkitekter och tekniska konsulter)
SNI 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader
SNI 42110 Anläggning av vägar och motorvägar
SNI 43110 Rivning av hus och byggnader
SNI 43320 Byggnadssnickeriarbeten
SNI 43290 Andra bygginstallationer
SNI 68320 Fastighetsskötsel på uppdrag
SNI 81221 Rengöring av byggnader

Jag noterar att det är samma faktor för de första sex koderna ovan; 0,035 kg CO2e per krona (2019). Hur kan det komma sig?

Har ni lagt på någon osäkerhetsfaktor på klimatindikatorerna till miljöspendanalysen?

Med vänlig hälsning
Tina

Tina

14 oktober 2022

Hej
Tack för frågan!
På vår webb, under nedan länkad rubrik samt på samma webb-sida efterföljande rubriker och underrubriker finns svar på några av dina frågor exempelvis avseende osäkerheter, känslighetsanalys etcetera:
Olika typer av miljöpåverkan

Vissa SNI-koder har tilldelats samma värde på indikatorerna. Det har skett när det inte varit möjligt att göra en uppdelning av data över branschen till den detaljeringsgrad som SNI-koden motsvarar. I sådana fall är SNI-koder inom en bransch tilldelad samma indikator för miljöbelastningen. I vissa fall skulle det kunna förekomma väldigt lika värden som på grund av avrundning då kan se ut att ha fått samma värde på indikatorn.

Hoppas det svarar på frågan
Trevlig helg

Jens

14 oktober 2022

Hej
Angående frågan om uppdatering och fler indikatorer:
Vi arbetar på en förnyad strategi för arbetet med Miljöspendanalysen därför har vi tyvärr ännu inget svar att ge om tider etcetera för det.
Trevlig helg

Jens

14 oktober 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.