Start

Måste underrättelsen om tilldelning innehålla information om hur man överprövar beslutet?

Publicerad 13 januari 2020
Hej!
Behöver en upphandlande myndighet lämna besvärshänvisning någon annan gång än vid sekretessbeläggande av handlingar? Vid tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta en upphandling?

Jane

Publicerad 13 januari 2020

Hej Jane

Nej, den upphandlande myndigheten behöver inte lämna uppgifter om hur ett beslut om tilldelning eller avbrytande kan överprövas, det vill säga en besvärshänvisning.

Det beror på att förvaltningslagens (FL) bestämmelser inte gäller om en annan lag innehåller bestämmelser som avviker från FL. I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns bestämmelser om vilka uppgifter som en underrättelse om beslut ska innehålla och någon skyldighet att informera hur ett sådant beslut kan överprövas finns inte. Även om det inte finns någon skyldighet så får den upphandlande myndighet själv ta ett beslut om att i exempelvis tilldelningsbeslutet informera om hur en överprövning av beslutet ska gå till, men det är som sagt frivilligt.

Däremot ska den upphandlande myndigheten lämna sådan information vid handläggning av ett ärende om att lämna ut en allmän handling, exempelvis ett kontrakt.

Läs mer
Läs mer om hur kommunallagen förhåller sig till upphandlingslagstiftningen i inlägget Gäller kommunallagen när kommunen ska fatta tilldelningsbeslut? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 § förvaltningslag (2017:900) (FL) – om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om vilken information en underrättelse om beslut att tilldela kontrakt, ingå ramavtal eller avbryta en upphandling ska innehålla
  • 12 kap. 21 § LOU – vid handläggning av ett ärende om att lämna ut ett kontrakt ska bestämmelserna i 32–34 §§ FL tillämpas.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.