Start

Är det möjligt att köpa ut produkter från ett leasingavtal utan att behöva upphandla?

Hej
Jag undrar över möjligheten för en kommun att köpa ut produkter när leasingavtal löper ut istället för/i samband med upphandling för köp av motsvarande produkter.
Kommunen har haft ett leasingavtal för skrivare, multifunktionsskrivare, scanners m.m. Utifrån både ekonomi och hållbarhetsperspektivet avser kommunen att försöka köpa restaurerade produkter och då uppkom frågan om kommunen kan köpa ut de skrivare som vi tidigare leasat? och om det är förenligt med LOU? Det vill säga behöver vi i sådana fall genomföra en upphandling? Det finns ingenting i befintligt leasingavtal som reglerar rätt att köpa ut produkterna. Värdet på att köpa ut befintliga produkter överstiger beloppsgränserna för direktupphandling.

Karin

Publicerad 22 januari 2020

Hej Karin,

Om ett upphandlat avtal inte innehåller några villkor om att köpa ut leasade produkter och det inte är möjligt att tillämpa några av ändringsbestämmelserna i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU), och eventuella inköp av de leasade produkterna skulle innebära att direktupphandlingsgränsen överskrids, måste den upphandlande myndigheten ha stöd för direktupphandling (eller förhandlat förfarande utan föregående annonsering) på annan grund. Det finns inget generellt undantag från annonseringsplikten i LOU på grund av att den upphandlande myndigheten anser sig kunna göra ekonomiskt eller hållbart fördelaktiga affärer.

Det finns givetvis inget hinder mot att efterfråga restaurerade produkter i en annonserad upphandling eftersom LOU inte ställer några krav på att det som köps måste vara nytt. Att upphandla begagnade varor kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 12–19 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • 17 kap. 9–14 §§ LOU – ändringar av kontrakt och ramavtal
  • 19 a kap. 1 § LOU – tillämpningsområdet för direktupphandling.
Med vänlig hälsning,

Mattias

24 januari 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.