Start

Kan vi använda vanlig e-post för att skicka ut anbudsinbjudningar och ta in anbud i ett DIS?

Hej,

ett dynamiskt inköpssystem ska ju upprättas elektroniskt i någon form av upphandlingsverktyg. Är det även krav på att själva avropen som görs inom DISet ska ske via upphandlingsverktyget? Eller kan de göras genom att skicka förfrågningsunderlaget via e-mail till de leverantörerna som är anslutna till systemet och sen även motta anbuden via email?

Christian

Publicerad 23 januari 2020

Hej Christian,

Det finns inga särskilda bestämmelser om elektronisk kommunikation i samband med anskaffningar inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Det innebär att samma regler gäller vid anskaffning som sker inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som vid en vanlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Frågan om en e-postlösning uppfyller upphandlingslagstiftningens krav på elektronisk kommunikation har tidigare blivit besvarad i vår Frågeportal, se inlägget Måste anbud lämnas in elektroniskt?, se särskilt svaret på följdfrågan i inlägget.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller för elektronisk kommunikation på vår webbplats.

Källhänvisningar
prop 2015/16:195 s. 559–560 – huvudregeln att kommunicera elektroniskt gäller vid all upphandling, inklusive anskaffningar inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 januari 2020 (Uppdaterat 07 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.