Start

Hur säkerställer vi likabehandling av leverantörer i ett ramavtal?

Publicerad 03 februari 2020
Förfrågan skickas enligt Ramavtal till samtliga leverantörer som uppfyller kommunens aktuella behov. En leverantör har uppgivit två kontakter och en annan har en kontaktperson. Är det förenligt med LOU att förfrågan går ut till olika antal kontaktpersoner hos de olika leverantörerna?

Fia

Publicerad 03 februari 2020

Hej Fia,

Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska därför få samma möjlighet att ange samma antal kontaktpersoner och alla leverantörer ska få samma information vid samma tillfälle. Om förfrågan går ut till alla leverantörer vid samma tillfälle nås de av informationen samtidigt oavsett om de har angett en eller två kontaktpersoner.

Om inget annat framgår av upphandlingsdokumentet som reglerar hur kommunikationen ska gå till eller hur många kontaktpersoner som får anges finns det inga hinder mot ett sådant upplägg som beskrivs i frågan.

Läs gärna mer om likabehandlingsprincipen och de grundläggande upphandlingsprinciperna på vår hemsida.

Källhänvisningar
4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

07 februari 2020 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.