Start

Är det möjligt att förhandla inom ramen för ett DIS om det vinnande priset är för högt?

Hej. Vi har en DIS där vi nu gjort ett avrop. Svaren vi har fått är alldeles för dyra. Hur gör vi nu?
Kan vi förhandla med de vi fått svar från i avropet?
Kan vi övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering?
Hittar inga konkreta svar i någon av dessa frågor - men vilka analogier vågar jag dra och nyttja?

Johanna

Publicerad 10 februari 2020

Hej Johanna,

Det förfarande som används vid upphandling som genomförs inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem är ett selektivt förfarande och det är därmed som utgångspunkt inte tillåtet att förhandla vid upphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Däremot finns det inget hinder mot att övergå till ett förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering om förutsättningarna för det är uppfyllda.

Läs mer
Läs mer om vilka förutsättningar som krävs och hur man praktiskt går tillväga för att övergå till ett förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering i inläggen Hur går man över till förhandlat förfarande med föregående annonsering? och Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas om det i ett öppet eller selektivt endast har lämnats anbud som är ogiltiga eller inte acceptabla
  • 6 kap. 16 § LOU – en upphandlande myndighet får i vissa fall avstå från att annonsera upphandlingen på nytt när endast ogiltiga eller oacceptabla anbud har lämnats om den i förhandlingen endast bjuder in anbudsgivare som uppfyller de förutsättningar som anges i paragrafen
  • 6 kap. 12 § LOU – ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

17 februari 2020

Selektivt förfarande är ju ett förfarande för upphandlingar över tröskelvärdet. Motsvarande förfarande under tröskelvärdet är urvalsförfarande där förhandling är tillåten.

Innebär ert svar att förhandling aldrig är tillåten innan tilldelning av kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem, trots att det för samma upphandlingsförmål skulle vara tillåtet om man valt förenklat eller selektivt förfarande?

Per Johansson

13 september 2021

Hej Per,

Sedan frågan publicerats har det skett en förenkling av regelverket för icke-direktivstyrda upphandlingar. Därför är svaret nedan inte längre aktuellt för upphandlingar efter den 1:a Februari. 
Du kan läsa mer om det här

Oavsett om värdet på det dynamiska inköpssystemet över- eller understiger tröskelvärdet så ska ett selektivt förfarande alltid tillämpas. Vid ett selektivt förfarande finns ingen möjlighet att förhandla vilket innebär att det inte är möjligt att förhandla innan tilldelning av kontrakt som görs inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Detta gäller även om det, för samma upphandlingsföremål, hade varit möjligt att använda ett upphandlingsförfarande där förhandling är tillåten, såsom exempelvis ett förenklat förfarande.

Läs mer om vilka bestämmelser som gäller vid köp inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem i inlägget Kan man genomföra en direktupphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem (DIS)? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
19 kap. 7 § samt 19 kap. 2 § p. 6 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid ett dynamiskt inköpssystem som genomförs enligt 19 kap. LOU ska selektivt förfarande tillämpas.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 september 2021 (Uppdaterat 07 mars 2022)

Upphandlingsmyndigheten har på tidigare fråga svarat att ni inte tycker att UM kan övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering om en förnyad konkurrensutsättning resulterar i inga anbud.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1662422/nar-ar-overgang-till-forhandlat-forfarande-utan-fo/

Har ni samma uppfattning gällande avrop i dynamiska inköpssystem som ex. inte mynnar ut några anbud eller om 1 anbud inkommer som är för högt i pris?

JKEA

25 oktober 2021

Hej,

Precis som vi skriver i det inledande svaret i denna tråd så är det bestämmelserna för ett selektivt förfarande som ska tillämpas vid upphandling i ett dynamiskt inköpssystem.

I och med att det är bestämmelserna för ett selektivt förfarande som ska tillämpas så bör det utifrån upphandlingslagstiftningens regler därför vara möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om förutsättningarna för detta är uppfyllda, även när upphandlingen genomförs i ett dynamiskt inköpssystem.

Till skillnad från ett ramavtal där tilldelning av kontrakt sker efter en förnyad konkurrensutsättning så är inte ett dynamiskt inköpssystem ett slutet system. Det innebär att det ska finnas en annons publicerad i en registrerad annonsdatabas under hela systemets giltighetstid och att nya leverantörer kan tillkomma under systemets löptid. Det går bland annat därför inte att likställa tilldelning av kontrakt utifrån ett ramavtal med upphandling i ett dynamiskt inköpssystem.

Ur ett affärsmässigt perspektiv kan det dock vara lämpligare att genomföra en separat upphandling utanför det dynamiska inköpssystemet för att på så sätt bredda konkurrensen ytterligare. Då ökar chansen att få med anbud från leverantörer som inte redan är anslutna till systemet. Det finns inget hinder mot att leverantörer som är anslutna till systemet också lämnar anbud i upphandlingen som görs utanför systemet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

27 oktober 2021

Tack för svar!

JKEA

27 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.