Startsida

Vad krävs för att en produkt ska kunna märkas med "Giftfri förskola"?

Publicerad 11 februari 2020
Hej,

Jag är osäker till vad som gäller för att en produkt ska kunna märkas med "Giftfri förskola", något som flera leverantörer gör på sina produkter.
Ska produkten då uppfylla samtliga kriterier för det aktuella produktområdet? Som exempel finns det för produktområdet Leksaker och hobbymaterial 13 stycken krav/kriterier. Ska alla dessa krav uppfyllas för att en leksak ska kunna märkas med "Giftfri förskola"?

Tack på förhand!
Kristina

Kristina

Publicerad 11 februari 2020

Hej!

Vi på Upphandlingsmyndigheten har ingen definition av vad som är en giftfri förskola, utan använder det som ett samlingsnamn för ett kravpaket som innehåller kriterier för upphandling av produkter som ofta används på förskolor. De produktområden som vi har utvecklat kriterier för med särskild tanke på förskolan är leksaker och hobbymaterial, köks- och serveringsutrustning, möbler samt textilier. Det kan dock finnas andra produktområden, där det vid upphandling till förskolor kan vara relevant att ställa krav på produkternas innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Våra hållbarhetskriterier finns på basnivå, och i vissa fall även avancerad och/eller spjutspetsnivå. Den upphandlande organisationen väljer om hållbarhetskriterier ska ställas och i så fall vilka hållbarhetskriterier samt vilken kravnivå som ska ställas i den aktuella upphandlingen. Valet görs utifrån behov, målsättningar och tillgängliga resurser. Därför är det inte möjligt för en upphandlande organisation att bara hänvisa till att en produkt ska uppfylla våra kriterier för ”Giftfri förskola”. Den upphandlande organisationen behöver ange vilka hållbarhetskriterier och vilken nivå som ska uppfyllas.

Märkningen ”Giftfri förskola” som du nämner är en företagsegen ”märkning” och inte en oberoende miljömärkning som till exempel Nordisk Miljömärkning/Svanen eller Bra Miljöval. Oberoende märkningar är tredjepartsgranskade och följer regler om hur kriterierna tas fram, till exempel för transparens och tydlighet kopplat till kriterierna, samt att kriterierna har ett livscykelperspektiv. Leverantörernas egna märkningar är inte granskade av tredje part, utan baseras enbart på företagets egna uppgifter. Det framgår inte av märkningen vilka av våra hållbarhetskriterier som omfattas eller vilken kravnivå som avses.

Upphandlingsmyndigheten märker eller certifierar alltså inte produkter med ”giftfri förskola” utifrån exempelvis våra hållbarhetskriterier.

Med vänlig hälsning

Susanna

Hållbarhetsspecialist

12 februari 2020

Hej!
Jag undrar över den här skrivningen i svarsformuläret som lleverantörerna kan avända vid anbudslämnande:

Är det en äldre skrivning som nu ersatts av hållbara leveranskedjor?
Mvh
/Gösta

Gösta Lindmark

24 mars 2020

Hej Gösta!

Det stämmer att svarsformuläret inte har blivit uppdaterat.
Hänvisningen i svarsformuläret ska vara till
Arbetsrättsliga villkor (baskrav) samt Hållbara leveranskedjor (avancerat krav).
Jag ska se till att uppdatera svarsformuläret inom kort.

Med vänlig hälsning

Susanna

Hållbarhetsspecialist

30 mars 2020

Hej!
Tack för svar. Kan man uppdatera det själv - hur kommer lydelsen att bli betr certifikat etc?
Mvh
Gösta
Lapplands kommunalförbund


Gösta Lindmark

30 mars 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.