Start

Kan man ställa krav på att klimatkompensation ska verifieras av oberoende part?

Publicerad 14 februari 2020
Om en upphandlande myndighet vill ställa krav på att tillverkningen av produkter, t ex papper, ska vara klimatkompenserad, går det då även att ställa krav på att klimatkompensationen ska utföras av en oberoende tredjepart? Och finns det särskilda certifieringsorgan för detta?

Ulrika

Publicerad 14 februari 2020

Hej Ulrika!

Beroende på hur klimatkompensation genomförs kan den klimatnytta som levereras skilja sig åt. Det är därför viktigt att säkerställa att klimatkompensationen verkligen ger en klimatnytta. Det finns idag olika certifieringar för klimatkompensation som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten. Flera av dessa system inkluderar oberoende kontroll. Ett exempel är Clean Development Mechanism (CDM), som är ett certifieringssystem som lyder under kriterier från FN. En annan certifiering är Gold Standard, som drivs av ett flertal miljöorganisationer. Gold Standard inkluderar tredjepartgranskning. Klimatkompensationsprojekt, även CDM-projekt, kan erhålla Gold Standard-certifikatet om de bidrar till klimatnytta och möter andra hållbarhetskrav.

Som huvudregel ska upphandlande organisationer inte ställa upp mer långtgående krav än nödvändigt. Det gäller också krav på bevis och dokumentation. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får en upphandlande organisation begära bevis som är utfärdade av tredje part, exempelvis att leverantörerna ska uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av överensstämmelse. Att begära en tredjepartsgranskning ska dock stå i proportion till kontraktets värde, omfattning och målsättningar.

Ibland kan det finnas skäl för den upphandlande organisationen att göra en fördjupad kontroll av den dokumentation som presenterats. Ett exempel på en sådan situation är om det finns misstanke eller signaler om att faktiska förhållandena inte stämmer överens med vad en leverantör uppger. I dessa fall kan det vara relevant och proportionerligt att kräva ytterligare dokumentation från en tredje part. Ett annat exempel skulle kunna vara att en leverantör säger sig uppfylla ett visst krav, men det finns varken certifieringssystem eller annat regelverk som verifierar detta.

Läs mer
Läs med om det är tillåtet att upphandla klimatkompensation i inlägget Går det att ställa krav på olika former av klimatkompensation? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
9 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet får som bevis för överensstämmelse med kraven i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna enligt 16 kap. eller villkoren för fullgörande av kontraktet enligt 17 kap., kräva att leverantören ska uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse.

Med vänlig hälsning,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

24 februari 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.