Start

Går det att ställa krav på olika former av klimatkompensation?

Publicerad 30 april 2019
Hej !

Är det tillåtet att i en upphandling ställa krav på olika former av klimatkompensation ?

När kan det vara motiverat att klimatkompensation är kopplat till det som upphandlas ?

Är det lämpligt att myndigheter håller på med klimatkompensation, då hushållningen av skattemedel ska gå till myndigheters kärnverksamhet ?

MVH  Upphandlare

Klas

Publicerad 30 april 2019

Hej,

Tyvärr går det inte att ge något entydigt svar på frågan om det är tillåtet att ställa krav på klimatkompensation eller inte. Att kräva klimatkompensation för vid upphandling av andra tjänster beror på kopplingen till upphandlingsföremålet. Vilka krav som är förenliga med lagen om offentlig upphandling (LOU) i det enskilda fallet avgörs ytterst av hur kravet förhåller sig till de grundläggande upphandlingsprinciperna. Alla krav som ställs i en upphandling ska ha en koppling till upphandlingsföremålet. Det skulle exempelvis kunna vara motiverat att ställa krav på klimatkompensation för att kompensera resor förenade med ett visst uppdrag. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall om det är lämpligt.

Naturvårdsverket har önskat en statlig utredning om myndigheternas möjligheter till klimatkompensation. Enkelt förklarat finns det två olika typer av klimatkompensation.

Extern klimatkompensation innebär att myndigheten betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med motsvarande mängd som myndigheten själv har orsakat.

Istället för en sådan klimatkompensation kan myndigheter upprätta en intern klimatkompensation. I den läggs en extra kostnad på för till exempel flygresor, som sedan används för att främja mindre klimatpåverkande resesätt med tåg eller kollektivtrafik. Denna form av interna klimatkompensation är en av flera utmaningar som organisationer kan anta inom Fossilfritt Sverige. 

Svenska myndigheter gör idag väldigt olika bedömningar om klimatkompensering. Vissa klimatkompenserar för tjänsteresor med flyg eller bil medan andra inte gör det, eftersom de anser att medel kan ge en större nytta om de används för kärnverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

24 juni 2019 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.