Start

Hur mycket minskar utsläppen genom krav på fossilfri produktion?

Hur stor andel av en varas klimatpåverkan står energislaget vid tillverkningen för? Går det att generalisera eller ge exempel på vissa typer av tillverkning?
Dvs. hur mycket kommer skillnad bli i minskningen av en kommuns konsumtionsbaserade utsläpp om vi kan ställa krav på en fossilfri tillverkning?

Lena

Publicerad 27 oktober 2022

Hej!

Det är svårt att ge ett generellt svar på hur står del av klimatpåverkan som energislaget vid tillverkning står eftersom detta varierar från vara till vara.

Det krävs en livscykelanalys (LCA) för att få ett bra svar för en specifik vara. Livscykelanalyser har visat att för många varor är det tillverkningen som står för en stor del av varans totala klimatpåverkan. För exempelvis en mobiltelefon visar livscykelanalyser att uppemot 70-80% av den totala klimatpåverkan kommer från tillverkningen, men detta innefattar också utvinning och bearbetning av råvaror.

Värdekedjorna för de flesta varor är komplexa och det kan därför vara svårt att ställa och följa upp krav på fossilfri tillverkning. Slutmonteringen av varorna hos varumärkesägaren står vanligtvis för en mindre del av den totala klimatpåverkan. Ett första steg i att ställa krav på varans klimatpåverkan är att begäran in information om produktens miljöpåverkan i livscykeln i form av miljövarudeklarationer (EPD) eller motsvarande. Denna information kan sedan användas för att ställa effektiva krav i framtida upphandlingar. Livscykelanalyser kan vara dyra och tidskrävande att genomföra, vilket behöver beaktas innan man ställer krav på det i upphandling. Man kan också hitta information om varors miljöpåverkan i livscykeln i redan publicerade EPDer, bland annat hos det internationella EPD-systemet.

Ett annat sätt att minska de konsumtionsbaserade utsläppen är att använda de varor man redan har mer effektivt och under en längre tid för att minska behovet av nya varor, eller när det är möjligt, upphandla återbrukade varor. I de fall man behöver upphandla nytillverkade varor bör man undersöka hur man kan upphandla varor som uppfyller verksamhetens behov över tid och som kan användas så länge som möjligt. I vår kriterietjänst finns kriterier som syftar till att förlänga livslängden för olika produktgrupper.

Joakim

Hållbarhetsspecialist

31 oktober 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.