Startsida

Undantag konserveringsmedel, skillnad Bas Sensibiliserande produkt/Avancerat Sensibliserande ämnen

Publicerad 03 mars 2020
Avseende miljökrav i kriteriewizard: Hur kommer det sig att man på avancerad nivå gjort undantag och tillåter konserveringsmedel i flytande produkter som ingår med <_0,02vikt%, samtidigt som man på basnivå inte gör samma undantag?Inköpare, upphandlande myndighet

Publicerad 03 mars 2020

Hej!

I kemiska produkter har vi krav om sensibiliserande produkt som ett bas krav (KravID 10583). Det avancerade kravet är om sensibiliserande ämnen (KravID 10584) . Baskravet refererar till klassificering som sensibiliserande för hela produkten/blandningen, såsom exempelvis ett rengöringsmedel. Kravet innebär att små mängder av ämnen med klassificering som sensibiliserande kan ingå i produkten/blandning utan att den får en klassificering.

Det avancerade kravet går längre och begränsar ingående ämnen som är klassificerade som sensibiliserande. Ett undantag har lagts in i det kravet för att tillåta små halter (max 0,02 vikt%) av sensibiliserande konserveringsmedel i flytande produkter. I flytande produkter krävs oftast konserveringsmedel och det här undantaget möjliggör då små halter av sensibiliserande konserveringsmedel.

Med vänlig hälsning,

Susanna

Hållbarhetsspecialist

6 mars 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.