Start

Vad ingår i lön när man fastställer arbetsrättsliga villkor?

Publicerad 07 mars 2020
Hej!
I ert tillämpningsstöd står det att "med lön avses inte bara själva grundlönen utan även vissa tillägg..." och i era framtagna villkor kan jag se att lägsta lön, OB-tillägg, övertidsersättning, skifttillägg m.m. ingår. Men när jag läser kollektivavtal är det inte ovanligt att det först finns en kapitel om grundläggande principer, regler för löneberäkning, löneavdrag vid frånvaro, rätt till sjuklön, utbetalning av lön, sedan finns det ofta ett separat avtal med lönenivåerna och tilläggen. Ska även principerna med? Eller endast nivåerna och tilläggen?

Kathleen McCaughey

Publicerad 07 mars 2020

Hej,

Det stämmer att lönevillkoren även ska inkludera vissa lönetillägg som till exempel OB-tillägg och övertidsersättning. I de villkor vi har tagit fram har vi även beskrivit under vika förutsättningar de lägsta lönerna och lönetilläggen ska gälla. Det vill säga under vilka förutsättningar arbetstagare har rätt till de olika lönetilläggen.

Vid fastställandet av lönevillkoren behöver upphandlande organisationer utgå från lön för planerad arbetstid. Det finns till exempel olika ersättningsvillkor i kollektivavtal som reglerar arbetstagarens rättigheter till ersättning vid förhinder att utföra arbete, som exempelvis sjuklön. Villkoren bör därför inkludera förutsättningarna för att erhålla lön, lönetillägg och andra ersättningar för planerat arbete.

När vi har fastställt arbetsrättsliga villkor har vi valt att fastställa villkor som uppfyller skyldigheten enligt upphandlingslagarna, det vill säga minimivillkor för lön, arbetstid och semester. I dessa omfattas inte principer för lönesättning, regler för löneberäkning samt utbetalning av lön, oavsett om kollektivavtalet reglerar detta. Olika kollektivavtal kan reglera olika villkor efter vad arbetsmarknadens parter har ansett vara väsentligt för den branschen, men behöver inte omfattas av de obligatoriska villkoren för arbetsrättsliga villkor. Syftet med bestämmelserna för arbetsrättsliga villkor är att identifiera de mest centrala delarna av anställningsförhållandena.

Lönebegreppets närmare innehåll kan variera mellan olika branscher och bör därför i det enskilda fallet avgöras med ledning av kollektivavtal eller praxis i den aktuella branschen. Upphandlande organisationer kan även ställa mer långtgående villkor om upphandlande organisationer bedömer att det behövs för att utföra kontraktet, så länge de är proportionerliga och transparanta och följer de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det är även viktigt att beakta att alla villkor och krav som ställs i en upphandling ska kunna följas upp av den upphandlande organisationen. Om den upphandlande organisationen bedömer att det går att följa upp villkor om grundläggande löneprinciper och att dessa kan formuleras transparent, proportionerligt och likabehandlande så kan detta var möjligt att uppställa sådana villkor.

Med vänlig hälsning,

Lena

11 mars 2020 (Uppdaterat 09 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.