Start

Förlängning av tidsfrist att lämna anbud på grund av Covid-19?

Jag har fått en fråga angående förlängd anbudstid på grund av Covid-19 situationen. Hur resonerar ni? I detta fall ficka jag frågan vardagen innan anbuden ska vara inlämnade anbudstiden har varit 30 dagar.

Malin Skoglund

Publicerad 16 mars 2020

Hej Malin,

Upphandlingsmyndigheten kan tyvärr inte ge någon rekommendation hur ni bör agera i det här fallet. Det är upp till den upphandlande myndigheten att bedöma om tiden att lämna anbud behöver förlängas eller inte. En sådan förlängning ska följa de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är leverantörens ansvar att säkerställa att anbud lämnas in enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Med vänlig hälsning,

Mattias

17 mars 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.