Start

Hur påverkar Covid-19 huvudmannaskapet?

Hej,

Har upphandlingsmyndigheten någon information kring huvudmannaskap i Covid 19-tider?

Vad kan en kommun eller myndighet anföra gentemot en leverantör som på grund av sjukskrivningar inte kan genomföra sitt uppdrag. Frågan avser primärt inom vård och omsorg och lösningen att upphandla annan leverantör är av förklarliga skäl inte aktuell.

Per

Publicerad 24 mars 2020

Hej Per,

Frågor om huvudmannaskap i allmänhet omfattas inte av upphandlingsrätten. För svar på den typen av frågor hänvisar vi initialt till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

När det gäller kommuners och regioners utkontraktering av vård och omsorg innebär avtal om att annan aktör ska utföra de uppgifter som kommunen och regionen ansvarar för enligt exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingen förändring av huvudmannaskapet. Kommunen är exempelvis fortfarande skyldig att se till att det finns den personal, lokaler och den utrustning som behövs för att en god vård utifrån behov ska kunna ges. Det kan exempelvis innebära att kommunen måste ta tillbaka delar av verksamheten internt eller utöka den interna verksamheten för att tillgodose medborgarnas behov.

Om leverantören inte kan fullgöra avtalet
Din fråga är väldigt generellt formulerad, men kortfattat gäller följande. Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet på grund av nu rådande situation innebär det initialt ett avtalsbrott, som i sin tur aktualiserar frågor om eventuell ansvarsfrihet. Läs mer om det i inlägget Kan en pandemi utgöra force majeure? i vår Frågeportal.

Generellt sett kan det vara en god idé att tillämpa avtalsvillkor på ett konstruktivt och flexibelt sätt, tillämpa vitesklausuler med förnuft, föra dialog med leverantörerna och resonera kring olika möjligheter för att lösa uppkomna problem tillsammans. Det finns utrymme att ändra i upphandlande avtal som kan användas för att exempelvis låta leverantören anlita en underleverantör eller samarbeta med andra för att kunna leverera det som avtalats.
 
Läs mer om ändringsbestämmelserna i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal. Det finns även ett stort antal besvarade inlägg i vår Frågeportal under taggen Ändringar av kontrakt och ramavtal.

Läs mer
Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av covid-19 på vår webbplats. Den samlade informationen fylls på och uppdateras kontinuerligt.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

26 mars 2020 (Uppdaterat 31 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.