Start

Hur hanterar vi att Energy Star har upphört?

Hej!
Kravet på Energieffektiva bildskärmar, kravID 11170, kopplar till Energy Star. Samtidigt står det att "I februari 2018 upphörde Energy Star att gälla som märkning inom EU. Produktdatabasen med Energy Star-godkända produkter finns inte längre kvar. Energy star kan fortfarande användas som standard att utgå från, men måste bevisas med annan form av teknisk dokumentation. Läs mer på www.eu-energystar.org.". Kan det därför bli svårare för den upphandlande myndigheten att tolka/förstå leverantörens verifikat/tekniska dokumentation?

Anna

Publicerad 26 mars 2020

Hej!

Ja, det kan bli svårare. Men om produkten är märkt med en miljömärkning som ställer motsvarande krav, exempelvis TCO Certified, kan leverantörer åberopa det som ett bevis för att produkten uppfyller kraven i Energy Star.

Vänliga hälsningar,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

18 maj 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.