Start

Kan olika stöd kombineras inom den tillfälliga ramen för statsstöd under utbrottet av covid-19?

Kan stöden som anges i kommissionens meddelande av den 19 mars kombineras? Det vill säga kan ett direkt stöd om 800 000 euro enligt punkt 3.1. kombineras med ett lån till subventionerad ränta enligt punkten 3.3?

Anna

Publicerad 01 april 2020

Hej Anna,

Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Med anledning av covid-19-utbrottet har kommissionen i ett meddelande av den 19 mars 2020 (den så kallade tillfälliga ramen) öppnat för särskilda möjligheter att lämna stöd till företag vars svårigheter kan kopplas till pandemin. Exempelvis kan direkt stöd om 800 000 euro enligt avsnitt 3.1 kumuleras, vilket framgår av punkt 20 i ramen. Detta innebär att stöden kan kombineras, antingen med stöd enligt avsnitt 3.2 eller enligt avsnitt 3.3 och även med stöd enligt avsnitt 3.5 i ramen.

Den 3 april utökades tillämpningen av kumuleringsmöjligheterna i det tillfälliga regelverket för de befintliga typer av stöd som medlemsstaterna kan ge till behövande företag. Exempelvis har medlemsstaterna nu möjlighet, upp till ett nominellt värde på 800 000 euro per företag, att ge räntefria lån eller garantier på lån som täcker 100 % av risken, eller att tillhandahålla eget kapital. Detta kan också kombineras med så kallat stöd av mindre betydelse (för att öka stödet per företag till upp till 1 miljon euro) och med andra typer av stöd.

I detta sammanhang bör noteras att kommuner och regioner som överväger att införa egna statsstöd skyndsamt bör kontakta enheten för Marknad och konkurrens på Näringsdepartementet och att Upphandlingsmyndigheten kan ge allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner.


Läs mer

Källhänvisningar

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

02 april 2020 (Uppdaterat 16 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.