Start

Får vi handla begagnade varor från våra befintliga leverantörer?

Publicerad 02 april 2020
Min arbetsplats, Centrum för miljö- och klimatforskning, vill leva som vi lär och handla begagnat i så stor utsträckning som möjligt. Är det tillåtet att handla begagnade varor istället för nyproducerade hos våra avtalsleverantörer? Vi tänker på exempelvis litteratur.

Åsa-Katrin Erlandsson

Publicerad 02 april 2020

Hej Åsa,

Utgångspunkten är att den upphandlande organisationen endast kan köpa varor som omfattas av ramavtalet. Det innebär att exempelvis begagnad litteratur måste omfattas av avtalet för att det ska vara tillåtet att köpa det från ramavtalet.

Om avtalet inte omfattar begagnade varor kan det i vissa fall eventuellt vara möjligt att göra en ändring i avtalet, enligt någon av ändringsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Flera av ändringsbestämmelserna kräver dock bland annat att avtalets övergripande karaktär inte får ändras genom avtalsändringen. Vad som avses med avtalets övergripande karaktär framgår inte närmare i LOU. Däremot nämns några exempel i förarbetena. Enligt förarbetena kan avtalets övergripande karaktär ändras genom att förändringen påverkar resultatet från grunden, detta kan ske exempelvis när den upphandlande organisationen beslutar att köpa varor som enligt kontraktet ska leasas från leverantören. Det är oklart om en ändring av ett avtal så att begagnade varor kan köpas där endast nya varor omfattades från början, innebär att avtalets övergripande karaktär ändras.

Det kan i vissa fall också vara möjligt att direktupphandla de varor som den upphandlande organisationen har behov av. Finns det ett befintligt ramavtal som omfattar liknande varor blir det dock en avtalsrättslig fråga om det är tillåtet att handla utanför avtalet eller inte.

Läs mer
Läs mer om ändringar av avtal och avtalets övergripande karaktär i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Läs mer om möjligheten att köpa vid sidan av ramavtalet Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal? i vår Frågeportal samt om direktupphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet
  • 17 kap. 9–14 §§ LOU – ändringar av kontrakt och ramavtal
  • 19 a kap.  LOU – bestämmelser om direktupphandling.
  • prop. 2015/16:195 s. 850 - exempel på när avtalets övergripande karaktär ändras
Med vänlig hälsning,


Mattias

06 april 2020 (Uppdaterat 06 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.