Start

Hur ska vi tänka vid kravställning avseende ekonomisk stabilitet med anledning av covid-19?

Hej, jag ska annonsera flera upphandlingar nu i början av april. Normalt ställer jag krav på ekonomisk stabilitet med krav på viss kreditvärdighet mm. Det finns också möjlighet att inkomma med bankgaranti eller att moderbolag uppvisar kreditvärdigheten. Detta brukar jag kontrollera i anbudsskedet. Vidare finns motsvarande för hela avtalsperioden. I anbudsskedet kontrolleras att företaget uppfyller kravet och under avtalstiden ansvarar uppdragsgivaren för det. Det är ramavtal på 2 plus 2 år samt konsultuppdrag på 1 år, både över och under tröskelvärdet.

Branschen är inte vård, munskydd och sånt, utan helt vanliga konsulter respektive leverantörer av diverse material. Hur bör jag förhålla mig i anbudsskedet till att ställa ekonomiska krav nu i coronatider?

Karin Karlsson

Publicerad 06 april 2020

Hej Karin,

Inledningsvis vill vi påminna om att det inte finns någon skyldighet att ställa krav på leverantörens ekonomiska och finansiella ställning över huvud taget.

Uppräkningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) av vilka bevis som en upphandlande organisation får begära att en leverantör ska ge in avseende krav på ekonomisk och finansiell ställning är inte uttömmande. En upphandlande organisation får alltså begära även annan bevisning än den som räknas upp i LOU, precis som du skriver att ni redan gör.

För att ta reda på vad som passar den aktuella branschen bäst i den nu rådande situationen rekommenderar vi att ni i första hand för dialog med både enskilda företag och branschorganisationer, eftersom det är de som bäst vet vilken påverkan den pågående pandemin har på den egna verksamheten och den aktuella branschen. Det kan även vara lämpligt att se över nivån på kraven för att underlätta för leverantörer att delta i upphandlingar i den nu rådande situationen.

Även under kristider är det viktigt att offentlig sektor anlitar seriösa, och i högsta möjliga mån, ekonomiskt stabila leverantörer. Av den anledningen kan det fortfarande finnas skäl att, i vissa upphandlingar, ställa krav på ekonomiskt och finansiell ställning. Den upphandlande organisationen behöver överväga på vilket sätt den ekonomiska och finansiella ställningen ska kontrolleras. Detta kan innebära att organisationen efterfrågar andra verifikat än vad som tidigare gjorts, eller att nivån på kraven justeras. Vilka risker detta innebär bör ställas mot nyttan av att underlätta för leverantörer att delta i upphandlingen och därmed öka konkurrensen.

Läs mer
Läs mer om tidig dialog och ta del av våra tips för att bli ni en stabil kund i orostider på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 3–4 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – icke uttömmande lista över vilka kvalificeringskrav som kan ställas
  • 15 kap. 10 § LOU – där det framgår att en upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning i första hand i form av vissa angivna bevis
  • prop. 2015/16:195, s. 752–755 och 1104–1105 – vilka kvalificeringskrav som kan ställas regleras av vilka bevismedel som kan begäras in. Uttrycket "i första hand" motsvarar uttrycket som regel som används i direktivet och innebär att även annan utredning kan krävas beträffande krav på ekonomisk och finansiell ställning.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

06 april 2020 (Uppdaterat 11 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.