Start

Är det statsstöd om en kommun ingår i en joint venture med ett privat bolag?

Publicerad 14 maj 2020
Kan en kommun ingå i en joint venture med ett privat bolag enligt statsstödsreglerna?


Annie

Publicerad 14 maj 2020

Hej Annie,

Statligt stöd är förbjudet om det inte utformas enligt vissa undantagsregler. Ett samarbete kan vara ett statsstöd om fem kumulativa rekvisit är uppfyllda.

I samband med att ett kommunalt bolag ingår ett samarbete med privata aktörer kan offentliga medel överföras till företag. Om beslutet också på något sätt kan hänföras till kommunen är rekvisiten selektivitet och offentliga medel uppfyllda. Om det inte sker någon konkurrensutsättning kan en transaktion gynna den privata aktören på ett sätt som ger denne en fördel i förhållande till sina konkurrenter. Gynnandekriteriet kan då vara uppfyllt om det inte på annat sätt säkerställs att villkoren är marknadsmässiga. Om gynnandet kan påverka konkurrensen och samhandeln kan det vara fråga om ett statsstöd.

Läs mer om statsstöd samt om gynnandekriteriet och marknadsmässighet på vår webbplats. Se även vår vägledning Hur används ekonomiska kalkyler vid statsstödsbedömningar?.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

14 maj 2020 (Uppdaterat 19 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.