Start

Är vi skyldiga att ange tidsfristen för ansökan om överprövning vid avbruten upphandling?

Publicerad 15 maj 2020
Är vi skyldiga att uppge tidsfristen för överklagan vid avbruten upphandling

Stefan

Publicerad 15 maj 2020

Hej Stefan,

Nej det är ni inte. Den upphandlande organisationen är inte skyldig att informera om tidsfristen som gäller vid ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling. Däremot är den upphandlande organisationen skyldig att underrätta de leverantörer som har lämnat anbud om beslutet att avbryta upphandlingen och det ska även framgå varför upphandlingen har avbrutits.
 
Läs mer
Källhänvisning
  • 12 kap. 12 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad ett avbrytandebeslut ska innehålla
  • 20 kap. 12 § LOU – tidsfristerna som gäller vid ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling.
Med vänlig hälsning,

Klara

18 maj 2020 (Uppdaterat 19 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.