Start

Färgämnen i leksaker och hobbymaterial

Publicerad 05 juni 2020
Inför upphandling har vi kollat mer utförligt på kraven inom giftfri förskola; färgämnen, 11036:1 och 11090. Som vi har förstått det kommer de 16 ämnen som listas ifrån en standard från 2007. Det känns som att det har hunnit hända mycket på kemikaliesidan sedan dess. Hur ser det ut med uppdatering av kraven?

I dagsläget baseras kravet på en lista med ämnen, skulle det gå att istället utgå ifrån ämnenas egenskaper (h-angivelser) likt kraven inom fordonskemikalier. Det skulle underlätta utvärdering/uppföljning. Samt att man kommer runt att listan blir inaktuell.

Med vänlig hälsning, Linn och Mats

Linn

Publicerad 05 juni 2020

Hej!

De listade färgämnena i kravID 11036 kommer från standarden EN-71-9:2005+A1 2007. Som det står i motivet till kravet så är dessa färgämnen klassificerade som cancerogena eller sensibiliserande.

Ett annat sätt att utesluta ämnen med de egenskaperna är att utesluta färgämnen klassificerade som CMR (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) eller sensibiliserande. Innan ett krav ställs på egenskaper/klassificeringar kan det vara lämpligt att ha en dialog med leverantörerna för att se att de kan inkomma med sådant underlag i sitt anbud. Det kan vara lättare för leverantörerna att intyga att de listade färgämnena inte ingår i deras produkter.

Mer om vilka regler som gäller för leksaker finns i leksaksdirektivet, vilka ni kan läsa mer om på Kemikalieinspektionens webbsida. Det finns också en broschyr som Konsumentverket tagit fram "Är leksaken säker?". Där finns bland annat information om olika standarder relevanta för leksaker.

En genomgång av kriterierna för leksaker är planerad att påbörjas i slutet av 2020 alternativt i början av 2021.

Med vänlig hälsning

Susanna

Hållbarhetsspecialist

15 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.