Start

Kan för lågt ställda krav strida mot proportionalitetsprincipen?

Publicerad 05 juni 2020
Hej!

Undrar om man kan tolka proportionalitetsprincipen omvänt? Dvs. att kraven är för lågt ställda i förhållande till det som ska upphandlas?

Tacksam för svar.

John

Publicerad 05 juni 2020

Hej John,

Det är inte möjligt att hävda att en upphandling bryter mot proportionalitetsprincipen genom att en upphandlande myndighet har ställt för låga krav i förhållande till det som ska upphandlas.

Utgångspunkten är att den upphandlande myndigheten inte är skyldig att ställa några krav på föremålet för upphandlingen eller på leverantörerna. Varje krav som ställs i en upphandling är i någon mån konkurrensbegränsande. Målet med upphandlingsreglerna är att försöka tillvarata konkurrensen på bästa sätt för att bland annat verka för en effektiv inre marknad. Därför är reglerna utformade att i viss mån begränsa vilka krav som får ställas.

Det finns dock vissa undantag från huvudregeln. Exempelvis finns ett krav på att när det som ska köpas in ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna utformas med beaktande av samtliga användares behov, bland annat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Om EU har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet i en rättsakt ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänvisning till den rättsakten.

Ett annat exempel är att upphandlande myndigheter i vissa fall har en skyldighet att ställa vissa arbetsrättsliga villkor i upphandlingen.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad som ska ingå i de tekniska specifikationerna om det som upphandlas ska användas av fysiska personer
  • 17 kap. 2–5 §§ LOU – reglerna om arbetsrättsliga villkor.
Med vänlig hälsning,

Mattias

10 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.