Start

Får företag i ekonomiska svårigheter ta emot statligt stöd pga covid-19?

Hej
Jag har en fråga angående statliga stöd till företag. Jag har sett att det har kommit en tillfällig ram för statliga åtgärder på grund av covid 19 från kommissionen. Huvudregeln säger att ekonomiskt stöd får inte beviljas om ett företag är i så kallade ekonomiska svårigheter, gäller detta också under rådande omständigheter eller finns det undantag till detta. Bifogar en länk där jag har sett några undantag som jag inte förstår https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:249:FULL&from=GA
Min fråga, gäller idag (under covid 19) fortfarande huvudregeln att företag inte får ta emot statligt stöd om de befinner sig i ekonomiska svårigheter eller går undantagsregeln in (se länk )?
Med vänliga hälsningar
Stefan Berglind


Stefan Berglind

Publicerad 10 juni 2020

Hej Stefan,

Den så kallade tillfälliga ramen som kommissionen har beslutat förutsätter att de stöd som möjliggörs under pandemin bidrar till att säkerställa att långsiktigt livskraftiga företag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet trots pandemins effekter på näringslivet.

Den tillfälliga ramen möjliggör alltså specifika åtgärder som medlemsstaterna
kan vidta under det pågående utbrottet av covid-19 för att stödja företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Den tillfälliga ramen tillämpas genom att stöd får lämnas även till företag i svårigheter så länge som företaget inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 eller tidigare.

På så sätt innebär den tillfälliga ramen en tillfällig avvikelse ifrån de villkor som du länkar till, för statligt stöd till undsättning och omstrukturering som kan anses vara förenliga med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Villkoren kallas för omstruktureringsriktlinjerna och finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning.

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

24 juni 2020

Hej Stefan,
Vi vill gärna uppmärksamma dig om att kommissionen nyligen gjort tillfälliga förändringar när det gäller företag i svårigheter. Det allmänna gruppundantaget (GBER) och vissa andra statsstödsregler har ändrats så att även företag i svårigheter kan få stöd med anledning av covid-19-pandemin.

För mer utförlig information, vänligen se information om statsstödsfrågor med anledning av covid-19 | Upphandlingsmyndigheten på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

15 juli 2020 (Uppdaterat 29 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.